Friday, 18 February 2011

သံုးပန္လွ(သို႔မဟုတ္)ဖာတစ္လံုးခင္ေမာင္ 1

        ေအာင္ေဇယ် ႐ုပ္ရွင္မွ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ျမတ္က ခင္ေမာင္၊ ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ေမခ်စ္၊ ခင္ျဖဴတုိ႔ႏွင့္ (ေမ့သည္းခ်ာ) အသံထြက္ကို ႐ိုက္ကူးၿပီး ၆-၅-၅၅ တြင္ ႐ိုင္ရယ္႐ုံမွာ ျပခဲ့သည္။ ေအ၀မ္းဖလင္ အတြက္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္ယုက ခင္ေမာင္၊ ၾကည္ၾကည္ေဌး (ႏွစ္ကိုယ္ခဲြ) မန္းလွေဖတို႔ႏွင့္ (အေက်ာ္အေမာ္) အသံထြက္ကို ႐ိုက္ကူးၿပီးလွ်င္ ၃-၁၂-၅၄ တြင္ ႐ိုင္ရယ္ႏွင့္ ေရာက္စီ႐ံုတုိ႔မွာ ျပခဲ့ရာ စူပါ့စူပါ ၀င္ေငြ ၁၇၉၆၉၂ က်ပ္ရခဲ့သည္။ သူသည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေအ၀မ္းဖလင္ႏွင့္ ကံျပန္ မဆံုခဲ့ေတာ့ေပ။

ဓနသိဒၶီ ဖလင္မွ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခ်င္းစိန္က ခင္ေမာင္၊ ဖုိးပါႀကီး၊ တင္တင္မူ၊ ျမင့္ျမင့္တင္၊ ဦးခ်င္းစိန္၊ ေဒၚေစာရင္၊ ေဒၚေမႏဲြ႔တုိ႔ႏွင့္ (ကိုယ့္ရင္ေသြး) အသံထြက္ကို ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ ယင္းဇာတ္ကား၏ ဇာတ္ထံုး ဖဲြ႔ထားပံုမွာ ေက်းဇူးတရား သိတတ္ပံုႏွင့္ မသိတတ္ပံု တကယ့္ စိတ္ရင္းႏွင့္ သူတစ္ထူးအား မိမိ၏ ကိုယ္က်ဳိးကို မၾကည့္ဘဲ ေစတနာ သန္႔သန္႔ျဖင့္ အနစ္နာခံကာ ကူညီခဲ့ သူကို ေက်းဇူး ကန္းခဲ့သျဖင့္ တန္ျပန္ ခံစားရပံု လူ႔သဘာ၀ အေၾကာင္းကို သင္ခန္းစာေပး တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ကို ၾကည့္႐ႈ မွတ္သားမိေပသည္။

ေဖာ္ျပပါ ဇာတ္ကားမွ သူ၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ သြားပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏ တည္ၾကည္႐ိုးေျဖာင့္ အဂၤါ႐ုပ္ႏွင့္ သူပါ၀င္ရေသာ ၀တ္လံုေတာ္ရ ဇာတ္ေကာင္႐ုပ္မွာ လုိက္ဖက္ၿပီး ႏိုင္နင္းစြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ သြားႏုိင္သည္ဟု ထိုစဥ္က သတင္းစာ ဆရာမ်ားက တစ္သံတည္း ေျပာဆုိ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ (ကိုယ့္ရင္ေသြး) သည္ ၂၅-၁၁-၅၅ တြင္ ၿမိဳ႔မ၊ ႐ိုင္ရယ္႐ံုတုိ႔မွာ ျပရာ စူပါ၀င္ေငြ ၁၂၁၄၅၀ က်ပ္ ရခဲ့သည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ သူပါ၀င္ခဲ့ေသာ အသံထြက္ ဇာတ္ကား ႏွစ္ကား႐ံုတင္ျပ သြားရာ လူႀကီးမိဘ မ်ားသည္ မိမိတုိ့၏ သေဘာ ဆႏၵအရ သားသမီးမ်ား၏ အလုိ မတူဘဲ သားသမီးမ်ားရဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးကို ခ်ဳပ္ျခယ္ စိုးမိုးမႈေၾကာင့္ မပ်က္စီးသင့္ဘဲ ပ်က္စီးခဲ့ ၾကရသည္ကို ဇာတ္လမ္း ဖဲြ႔ထားေသာ (ငယ္ကြၽမ္းေဆြ)ကို ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ဇံက ေအာင္႐ုပ္ရွင္ အတြက္ ခင္ေမာင္၊ ခင္ေမာင္ျမင့္၊ တင္တင္မူ၊ ျမင့္ျမင့္ေဌး၊ ဖုိးပါေလး၊ ေဂ်ာ္လီေဆြ၊ ၾကယ္နီ၊ မစိန္တုိဖပႏွင့္ ႐ိုက္ကူးခဲ့သည္။ (ယင္းဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္သူ အားလံုးမွာ မင္းသားခင္ေမာင္မွ အပျပဇာတ္ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ နာမည္ ေက်ာ္ၾကားမႈ ရခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။) ငယ္ကြၽမ္းေဆြ ဇာတ္ကားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိစဥ္က သတင္းစာ ဆရာမ်ားက ေအာက္ပါအတုိင္း မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀တြင္ ျဖစ္ပ်က္တတ္သည့္ အတုိင္း ဇာတ္သြားကို ယူသြားရာ ၾကည့္ရ အရသာရွိသည္။
သမာဓိ သတင္းစာ။

သားပ်ဳိ သမီးရွင္မ်ား မမွားတန္သည္ကို မမွားရေအာင္ ျပဳျပင္ သတိေပး ညႊန္ျပသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၍ သဘာ၀က်က် ဇာတ္သိမ္း လုိက္သျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္အဆင့္တစ္ ထစ္ခုန္ တက္လာ၏။
ထြန္းေန႔စဥ္ သတင္းစာ။

. . . . ငယ္ကြၽမ္းေဆြကို ပရိသတ္က လက္ခံ လုိက္သည္ဆုိလွ်င္ ႐ုပ္ရွင္ေလာက အဆင္႔အတန္း တုိးတက္လာၿပီဟု ဆုိႏုိင္သည္။
မ႑ိဳင္ သတင္းစာ။

(ငယ္ကြၽမ္းေဆြ) ဇာတ္ကားကို ၂၀-၂-၅၆ တြင္ အိတ္ဆယ္စီယာ႐ံုႀကီးမွာ ျပသရာ စူပါ၀င္ေငြ ၁၀၃၈၄၇ က်ပ္ ရသည္။ ဒါ႐ိုက္တာ စိန္ျမင့္က ခင္ေမာင္၊ တင္တင္မူ၊ ဂုဏ္ေမက်င္၊ ၾကယ္နီ၊ မစိန္ခင္၊ ေသာၾကာတို႔ႏွင့္ (ေမ့ပါနဲ႔ သက္ေ၀) အသံထြက္ကို ဖန္တီးၿပီး ၂-၄-၅၆ တြင္ သြင္႐ံုမွာ ျပသရာ စူပါ၀င္ေငြ ၁၀၁၂၅၄ က်ပ္ ရသည္။ ယင္းဇာတ္ကားတြင္ ပါ၀င္ေသာ မင္းသား ခင္ေမာင္ႏွင့္ မင္းသမီး တင္တင္မူတုိ႔မွာ တစ္ဇာတ္လံုးကို သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္၏ အမူအရာ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားျဖင့္ ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္း စြဲေဆာင္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သ႐ုပ္တူမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ၾကတယ္ဟု ႐ုပ္ရွင္ ေ၀ဖန္ေရး ဆရာတုိ႔က ဆုိခဲ့ၾကသည္ကို မွတ္သားမိ၏။


အမ်ဳိးသား ႐ုပ္ရွင္ လုပ္ငန္းႀကီး အသံထြက္ ေခတ္သို႔ အၿပီးတုိင္ ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္သူ ပါ၀င္တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ (၃) ကား ႐ံုတင္သြားရာ တစ္ကားမွာ သူကိုယ္တုိင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ႐ိုက္ကူးေသာ ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္သည္။ အသံထြက္ ေခတ္ဦးတြင္ သူပထမဆံုး ပါ၀င္တဲ့ ဇာတ္ကားမွာ လွ်ပ္စစ္႐ုပ္ရွင္ အတြက္ သန္းႏြဲ႔ ဇာတ္ညႊန္းကို ဒါ႐ိုက္တာ ဦးခ်င္းစိန္က ခင္ေမာင္၊ ေဇယ်၊ ျမင္႕ျမင္႕ေဌး၊ေမျမ၊သန္းႏဲြ႔၊ ေဒၚခင္ညြန့္၊ ဦးဘ ခ်စ္၊သာ ေဂါင္ႀကီးတုိ႔ႏွင့္(ေဆြဂုဏ္မ်ဳိးဂုဏ္) အသံ ထြက္ကားကို ႐ိုက္ကူးၿပီး ၃-၅-၅၇တြင္ ေရႊဂုန္ ႐ံုမွာ ျပရာစူပါ၀င္ေငြ ၁၀၂၁၃၄ က်ပ္ ရခဲ့သည္။

(ေရစက္မကုန္) ကို ဒါ႐ိုက္တာ ေမာင္လွတင္က ေအာင္ေဇညြန္႔ညြန္႔ ဖလင္အတြက္ ခင္ေမာင္၊ ျမင့္ျမင့္ေဌး၊ ေမခ်စ္၊ ေရႊကို၊ ေမေမ၀င္း၊ ခ်စ္ေမာင္တုိ႔ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးၿပီး ၃၀-၈-၅၇ တြင္ ဘုရင့္ႏွင့္ ဂ်မား႐ံုတုိ႔ ျပသရာ စူပါ၀င္ေငြ ၁၀၂၁၃၄ က်ပ္ ရခဲ့သည္။ သူ၏ ႐ုပ္ရွင္သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္ကားတည္းေသာ အသံထြက္ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာ ပစၥည္း တစ္ခုကို သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္ ဖန္တီးသြားရာ ယင္းဇာတ္ကားမွာ စာေရးဆရာ ျပည့္စံု၏ ၀တၴဳဇာတ္ညႊန္း ျဖစ္ျဖစ္ေသာ (လြမ္း ေခြရစ္သီ) ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ဇာတ္ကား၏ ဇာတ္လမ္းမွာ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ေပါင္းတည္ ၿမိဳ႔ ၌ တပည့္ ျဖစ္သူႏွင့္ ေနထုိင္ေသာ ကိုဘခ်စ္သည္ ရန္ကုန္၌ ျပဇာတ္ က၍ေနေသာ စိုးစိုးႏွင့္ ေဒၚျမေလး၏ ေအာင္သြယ္ ေပးမႈေၾကာင့္ စာခ်င္း အဆက္အသြယ္ ျဖစ္ကာ ဓာတ္ပံုအပို႔ ခိုင္းလုိက္ေလသည္။

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊