Thursday, 24 March 2011

သတင္းဌာနႏွင့္ သတင္းသမား၊ ေမာင္ေမာင္, ဟန္ေညာင္ေ႐ႊႏွင့္ အေဝးေရာက္အစိုးရ

zaw gyi one
       ယေန႔ ျပည္ပဗမာသတင္းဌာနမ်ား၏ လက္သုံးစကားတခုမွာ ဘက္မလိုက္မီဒီယာ ဟူ၏။ ထိုစကားကို ၾကားျခင္းျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ေရာ့ေရာ့ နေမာ္နမဲ့မ်ား၏ စိတ္သ႑ာန္၌ ထိုသတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားဟုပင္ ထင္မွတ္ႏိုင္ သည္။ မဟုတ္ေရးခ်မဟုတ္ပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အယုတ္တမာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ဓမၼႏွင့္ အဓမၼအၾကား ဘက္မလိုက္ ၾကားေနသူမ်ားသည္ စင္စစ္ အေခ်ာင္သမား၊ လူမိုက္အားေပး ေဖာက္ျပန္ေသာ သူမ်ားသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ေတာ္လွန္ေရးမွ ေပါက္ဖြားသည့္ ေတာ္လွန္ေရး မီဒီယာသည္ ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္တို႔အေပၚ၌ လုံးဝဘက္လိုက္မႈ ရွိရမည္။ မိစၦာစစ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ၾကားေနသည့္ မီဒီယာႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားသည္ အိတ္ေဖာင္းလို႔ စိတ္ေျပာင္းၾကသူ ေဖာက္ျပန္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ျပည္ပ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ေဖာက္ျပန္သူမ်ား တေန႔တျခား တိုးပြား၍၊ တဘြားဘြားေပၚလ်က္ ရွိေပသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အင္ဂ်ီအိုႏွင့္ေနာက္ တေကာက္ေကာက္ လိုက္၍ စစ္အစိုးရ အလိုက်အတိုင္း အရွက္မရွိ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္၍ ကိုယ္က်ဳိးရွာေနၾက သည့္ အတၱသမား မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ထိုကိုယ္က်ဳိးရွာ ေဖာက္ျပန္သူ အတၱသမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး ကြ်င္းက်င္သူ၊ ႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္ေလ့လာသူ၊ ဥပေဒပညာရွင္၊ စီးပြားေရးပညာရွင္ စသည္ျဖင့္ မဟုတ္မဟတ္ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးတတ္ၿပီး ေရဒီယိုသတင္းဌာနမ်ား၊ သတင္းဝက္ဘ္ ဆိုက္မ်ားမွ ၿဖီးျဖန္း ေသာ့သြမ္းေနၾကျပန္သည္။ ထိုေသာ့သြမ္း ငၿဖီးမ်ားသည္ သတင္းဌာန တို႔ကို ႀကိဳးကိုင္လွ်က္ ကိုယ္ရည္ေသြးကာ ကိုယ္က်ဳိးရွာၾကသည္။ သတင္းဌာန၊ သတင္းသမား ဆိုသူ မ်ားမွာလည္း ထုိေဖာက္ျပန္သူမ်ား၏ အေပါင္းပါမ်ား ျဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။ ထုိသတင္း ဌာနမ်ားက ထိုေဖာက္ျပန္သူမ်ားကို ဖန္တလဲလဲ စင္တင္ေပးၿပီး ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်ေနၾကသည္ ရွက္ဖြယ္၊ ရွက္ဖြယ္။

ထိုေဖာက္ျပန္သူတို႔သည္ စစ္အစိုးရ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံအားေပးေနၾက သည္။ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း၏ အစဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေဖာက္ျပန္သူမ်ား မီဒီယာမ်ား မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရ စင္တင္ေပးၾကသည္။ ထင္ရွား၍ သ႐ုပ္ပ်က္ဆုံးတခုကို တင္ျပရလွ်င္မူ- FTUB ဥကၠ႒ ေမာင္ေမာင္သည္ ဗမာျပည္သုိ႔ တရားဝင္ ေလယဥ္ျဖင့္ အနည္းဆုံး သုံးေခါက္ ဝင္ထြက္သြားလာမႈရွိသည္ဟု သတင္းျပန္႔လွ်က္ရွိသည္။ တဖန္၍လည္း စစ္အစိုးရ၏ မသမာေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုလည္းေကာင္း၊ ပုတ္သင္ညိဳ လႊတ္ေတာ္ကို လည္းေကာင္း၊ ႐ုပ္ေသးအစိုးရကိုလည္း ေထာက္ခံအားေပးလွ်က္ ရွိျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ ႏုိင္ငံတကာသို႔ လွည့္ပတ္သြားလာ၍ သခင္အားရကြ်န္ပါးဝ အာေခ်ာင္ေနျပန္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္မွ မိမိ အသက္အႏၱရာယ္ ကိုပင္ ပဓာနမထားပဲ စီးပြားေရး ေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာၾကားေနခိုက္တြင္ ေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အေပါင္းပါးတို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆန္႔က်င္ေနၾကသည္မွာ အျမင္မေတာ္လွပါ။ ဘဝမ်ားကို ရင္းႏွီးၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔၏ မ်က္ႏွာကိုပင္မေထာက္ထားသူျဖစ္သည္။ ဗမာျပည္သူတို႔၏ ဘဝမ်ားစြာတုိ႔ကို ခ်နင္းၿပီး ကုိယ္က်ဳိးရွာေနၾကသည့္ ထိုသူတို႔ကုိ မည္သုိ႔နည္းႏွင့္မွ် ခြင့္လႊတ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့။ ထိုေမာင္ေမာင္ဆိုသူသည္ ( FTUB ) ၏ အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႉး တာဝန္ကိုလည္း ယူထားျပန္သည္။ ထိုေမာင္ေမာင္ဆိုသူ ေတာ္လွန္ေရးကို သစၥာေဖာက္ကာ ရန္သူ႔သူလွ်ဳိဟု မွန္စြာ ထင္ရွားေနေတာ့သျဖင့္ အေဝးေရာက္အစိုးရအဖြဲ႕ အျမန္ဆုံးကိုင္ကြယ္ ေျဖရွင္းဖုိ႔လိုသည္။ ထုိသို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ျခင္း မရွိလွ်င္မူ အေဝးေရာက္အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း လည္း ေမာင္ေမာင္နည္းတူ သစၥာေဖာက္ သူလွ်ဳိျပဳလုပ္ရာ၌ အလိုတူအလိုပါမ်ားဟု သတ္မွတ္ ရေပလိမ့္မည္။ ထိုေမာင္ေမာင္ဆိုသူသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဖို႔ဒ္ဝိန္းညီလာခံတြင္ မဟုတ္မဟတ္ လုပ္ဇာတ္ထြင္သြားခဲ့သည္၊ ထိုလုပ္ဇာတ္ ေၾကာင့္ပင္ ေခြးဘဝသုိ႔ လုံးလုံးေရာက္ရျပန္သည္။ ထိုမွ် ေအာက္တန္းက်သူကို သတင္းဌာန မ်ားမွ အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ရန္ အင္ဗ်ဴးမ်ားေပး၍ ေျမာက္စားေနၾကျပန္ေတာ့သည္။ အရွက္သိကၡာ လုံးလုံး မရွိပါကလား။

တဖန္ ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္၊ ေရးသားမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား ေထာင္ထဲေရာက္ၾကရသည္ မနည္းေတာ့ပါ။ ျပည္ပသတင္းဌာနသည္ နအဖ သတင္း ေပးႏွင့္ တူေနေတာ့သည္။ စစ္ေထာက္လွန္းေရးမ်ား မေထာက္လွန္း မသိရွိႏုိင္လွ်င္ ျပည္ပ သတင္းဌာနမ်ား၏ ထုတ္လႊင့္မႈ၊ ေရးသားမႈတို႔ကို နားေထာင္လွ်င္္ သိရွိႏိုင္ေတာ့သည္၊ ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ေတာ့သည္။

ထို႔သို႔ ေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီမႈမ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား၏ အတၱေလာဘမ်ား၊ အခ်င္းခ်င္း ေဖာက္ျပန္စဥ္းလဲမႈမ်ားသည္ မည္မွ်ေလာက္ ဗမာႏိုင္ငံသားတို႔အတြက္ နစ္နာရသည္ကို သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား သေဘာေပါက္ၾကဘို႔ လိုသည္။ ဗမာျပည္သူတို႔အား အေတြးမွား၊ အျမင္မွား၊ အသိမွားမျဖစ္ သတိထား သတင္းလုပ္ၾကဘို႔ သတိေပးလိုပါသည္။

ထိုသုိ႔ေဖာက္ျပန္သူမ်ားကို စင္တင္ေျမာက္စားျခင္းရွိသည့္ ျပည္ပျမန္မာ့သတင္းဌာန မ်ားမွာလည္း ေတာ္လွန္ေရးေလာကကို အက်ဳိးမျပဳေတာ့ေပ။ ထိုသတင္းဌာနမ်ားသည္ ေဖာက္ျပန္ေသာ သတင္းဌာနသာျဖစ္သျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ ေတာ္လွန္ေနၾကသည့္ ေတာ္လွန္ေရး သမား (ႏုိင္ငံေရးသမား) တုိ႔သည္လည္း မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္ရေခ်ၿပီ။

ထိုေၾကာင့္ ေအာက္ပါသတင္းဌာနမ်ားကို သတိေပးရေပေတာ့မည္-

VOA
BBC
RFA
DVB
မဇၥ်ိမ
ဧရာဝတီ

ထိုသတင္းဌာနတို႔သည္ လက္သင့္ရာ၊ လြမ္းသင့္ရာ ေျခာက္စားေဟာက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္တို႔ကိုသာ သတင္းလုပ္၊ အင္တာဗ်ဴး၊ စကားဝိုင္းဖြဲ႕၍ ကိုယ္ရည္ေသြးၿပီး ကိုယ္က်ဳိးရွာ ေနၾကသည္ကို သိရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုသူတုိ႔ကို ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ်ေနၾကသူမ်ားဟုသာ ဆိုခ်င္ေတာ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံေရး ေလာကအား၊ ဗမာျပည္သူအေပါင္းအား အက်ဳိးမျပဳ႐ုံ မွ်မက ဆိုးက်ဳိးမ်ား ေပၚေပါက္လ်က္ရွိေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပည္ပေရာက္ ဗမာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏုိင္းခ်င့္၍ ယုံေစ့ခ်င္သည္။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ မဇၩိမသတင္းဌာနသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ဆက္ဆံမႈရွိေနပါသည္၊ ထိုဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲဆိုသူမ်ား မွာလည္း ဗမာျပည္ ထဲဝင္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ ႀကိဳးစားမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳ လုပ္ေနသည့္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔ မ်ားစြာ သတိျပဳၾကဖို႔ လိုသည္။

အေဝးေရာက္အစိုးရဆိုသူမ်ားသည္ ဓမၼဒိ႒ာန္က်က် ျပည္ပႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွ ေဖာက္ျပန္မႈ၊ ခ်စားမႈတို႔ကို ေရးယူကိုယ္တြယ္ ေျဖရွင္းဘို႔လိုသည္။ မေျဖရွင္းခ်င္လွ်င္၊ အၿငိမ့္သားေနခ်င္လွ်င္၊ ပ်င္းရိထိုင္းမႈိင္းေနလွ်င္၊ မတက္ႂကြေတာ့လွ်င္၊ ျပည္သူ၏မ်က္ႏွာကို မေထာက္ထားလွ်င္ ထိုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းဘို႔သာ ရွိေတာ့သည္။ ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ မဖ်က္သိမ္းဘဲ မထုံတတ္ေသးလုပ္ေနလွ်င္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ က်န္ရွိအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ ထိုအစိုးရ အဖြဲ႕ကိုမယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ လက္မခံေၾကာင္း၊ အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း ကမၻာသိေအာင္ ေၾကျငာရေပလိမ့္မည္။ ထိုုသို႔ မျဖစ္လိုလွ်င္ ဦးစြာ ေမာင္ေမာင့္ကိစၥ၊ ဟန္ေညာင္ေ႐ႊကိစၥတို႔ကို အျမန္ဆုံး ျပည္သူမ်ား သိရွိေအာင္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပါ။ သတင္း ဌာနမ်ားႏွင့္ သတင္းသမားမ်ား၊ ပုလင္းတူဗူးဆို႔မ်ား ၾကပ္ၾကပ္သတိထားရန္ တဆက္တည္း တင္ျပ လိုက္သည္။
(အုန္းရွိန္)
From:
Add sender to Contacts
To:
8888peoplepower@yahoogroups.com, nldmembrsnsupportersofcrppnnldndassk@yahoogroups.com
Cc:
"Ato Bur" <AtoBurma@web.de>, "a htun" <a_htun@yahoo.com>, "NLD-LA NL" <nld.la.netherland@gmail.com>, law4women@gmail.com, kolawin@gmail.com, kokophoto@yahoo.com, tayzathura@gmail.com, "Aung Thu" <aungthu@t-online.de>
ထိုအီးေမလ္မွ ရရိွ၍ ၿပန္လည္တင္ၿပလိုက္ ပါသည္။ ေမာင္ခ်စ္၊

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊