Saturday, 12 February 2011

ျမစ္ဆုံတန္ဖရဲေက်းရြာေဒသခံမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မည္မဟုတ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ မတ္လအျပီးေျပာင္းေရႊ႕ရန္ တန္ဖရဲေက်းရြာအား ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇယ်ာေအာင္မွ အမိန္႔ေပးထားရာ ရြာသားမ်ားကေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။

အစိုးရျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေနရာသစ္ဆီေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လက္ရွိေနအိမ္ျခံေျမမ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အစားထိုး ေလ်ာ္ေၾကးသည္ အလြန္နည္းသည့္အတြက္ ေျပာင္းဖုိ႔ဆႏၵမရွိေတာ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တန္ဖရဲေဒသခံမ်ား ေျပာသည္။
စစ္အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေဒသခံမ်ားဘိုးေဘးစဥ္ဆက္လုပ္ကိုင္လာသည့္ လယ္ယာေျမ ေနအိမ္ျခံနစ္နာေၾကး ခ်ေပးရာမွာ ဆယ္ပုံတစ္ပုံခန္႔သာေပးေသာေၾကာင့္ ေနရာသစ္ဆီရဲရဲ၀ံ့၀့ံ မေျပာင္းပဲေနသြားဖုိ႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဒသခံ အမ်ိဳးသားမွေျပာသည္။

“သူတုိ႔ယူလာတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘ၀တစ္သက္လုံးစိုက္ပ်ိဳးထားတာေတြ အပင္တစ္ပင္ကိုေပးတဲ့ႏႈန္းက လက္ခံႏိုင္စရာမရွိဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ မေျပာင္းဘူးဆိုျပီး အဲလိုေနေနၾကတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးေတြ နစ္နာေၾကးေတြကို ထပ္ေတာင္းဆိုရမယ္။ မေျပာင္းခ်င္ဘူးေလ။ မေျပာင္းခ်င္ဘူးဆုိေပမယ့္ သူတုိ႔ကအဓမၼေျပာလာရင္ေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲဆုိတာ မေျပာတတ္ဘူးေလ။ ေျပာင္းမဲ့အိမ္သစ္ေတြမွာ ဘယ္သူမွသြားမၾကည့္ဘူးေလ။  အဲဒီကို မေျပာင္းခ်င္ၾကေတာ့။”

ေျပာင္းေရႊ႕သြားသည့္အိမ္ေျခ ၅၀ ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔မွာ ေဒသခံအရင္းမ်ားမဟုတ္ပဲ ရြာတြင္ ေခတၱေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အိမ္ယာ မပိုင္ဆိုင္ေသာသူမ်ားက ေျပာင္းသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ က်န္ေနေသးေသာအိမ္ေျခ ၂၀၀ နီးပါးရွိသည့္ ရြာခံမ်ားမွ ဆက္လက္မေျပာင္းမေရႊ႕ပဲ ၾကံ့ၾကံ့ခံရပ္တည္သြားႏိုင္ရန္ ရြာလူၾကီးမ်ား၊ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဂဏေပါင္းစုံမွ ဆရာမ်ားစုေပါင္း၍  ေဖေဖၚရီ ၉ ရက္ေန႔က စည္းေ၀းပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

အစိုးရဖိအားေပးေနတဲ့ၾကားက တန္ဖရဲေဒသခံလူထုမွ ယခုလိုၾကာရွည္ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မွ ဘာသာေရးဆရာမ်ားႏွင့္ လူငယ္မိဘမ်ားလည္း ထပ္တူထပ္မွ် ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ပါ၀င္သူတစ္ဦး ေျပာသည္။

“အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းက မိဘလူငယ္ေတြက လာေရာက္ျပီးမွ ခြန္အားေပးတာေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔ကုိ ကခ်င္တမ်ိဳးသားလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျမစ္ဆုံေဒသကိုေစာင့္ျပီးမွ ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ရပ္တည္ေနတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုတဲ့အေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ အားလုံးက ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းတဲ့အေနနဲ႔ သူတုိ႔ကို ခြန္အားေပး ဆုေတာင္းျခင္းကို လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔အတြက္ လုံး၀ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘူး၊ ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ဖုိ႔ပဲ လုပ္ေနၾကတာေပါ့ေနာ္ ေဒသခံေတြက။”
ယခုလို အာဏာပိုင္မ်ားဖိအားေပးမႈႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ရန္ျငင္းဆန္မႈသည္ ႏွစ္ဖက္ၾကားအေျခအေန တင္းမာလာႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု အကဲခတ္ေလ့လာသူ “ကခ်င္လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDNG)” မွ စာဂ်ီ က သုံးသပ္ေျပာဆိုလာသည္။

“အာဏာပုိင္နဲ႔ ကုမၸဏီကေပးတဲ့ေလ်ာ္ေၾကးကို သူတုိ႔က မလိုလားၾကဘူးေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ မေျပာင္းမေရႊ႕ဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔က စီစဥ္ေနတယ္။ မေျပာင္းဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီအာဏာပိုင္နဲ႔ ကုမၸဏီကေတာ့ သူတုိ႔ကို ဖိအားေပးဖြယ္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသခံနဲ႔ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ဘာသာေရးဆရာတို႔က လုံး၀ေျပာင္းေရႊ႕ဖုိ႔ရန္ အစီစဥ္မရွိဘူး။ ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ျပီး သူတို႔ျပႆနာ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိတာေပါ့။ ဆိုေတာ့ တခုခုလုပ္ဖုိ႔အက္ရွင္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိတာေပါ့။ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အဲဒီမွာရွိတဲ့ လူထုေတြက။ ျမစ္ဆုံေဒသခံက လူထုတခုထဲသာ မဟုတ္ဘူး။ ဧရာ၀တီျမစ္ေအာက္ျမစ္ဆုံေအာက္ပိုင္းက လူထုေတြေကာ အားလုံးပါ၀င္လာၾကတယ္ဆိုေတာ့ ဒါျပႆနာျဖစ္လာဖြယ္ရွိတာေပါ့။ မေျပာင္းမျခင္း ဒီဟာ ဖိအားေပးလာလုိ႔ ရွိရင္ေပါ့။”

ယင္းကဲ့သို႔ ျပႆနာတဆက္တည္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၆၀၀၀ မီဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္မည့္ျမစ္ဆုံေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတႏိုင္ငံလုံး၏ အဓိကပင္မေၾကာရိုးျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ေနာက္ထပ္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ဆိုးကိ်ဴးေတြဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ရြာ ၅၀ေက်ာ္ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္၍ ၄င္းထဲမွ ၆ ရြာကိုေျပာင္းေရႊ႕ထားျပီး ဆက္လက္၍ တန္ဖရဲေက်းရြာကိုေဖဖ၀ါရီလ ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္မွစ၍ မတ္လထိအျပီးေရႊ႕ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိင္းမွဴးမွ အမိန္႔ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

KNG

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊