Friday, 16 December 2011

ေရႊညဝါဆရာေတာ္ၾကီးကို ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔မွအေရးယူၿခင္းကိုကန္႔ကြက္ၿခင္း။

          
                                  
ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ေအာက္ပါအတိုင္းစာထုတ္၍ဆရာေတာ္အား ---
 
(က) ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟအား ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ပိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ သာဓုေက်ာင္းတိုက္မွ ဖယ္ရွားရန္..။
 
(ခ) သံဃအဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ဆံုးျဖတ္သည္ကို မနာခံ၍ ဒုဗၺစ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္။
 
(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယအဖြဲ႔၏ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွ သာဓုေက်ာင္းတိုက္အတြင္း မည္သည့္သင္တန္းမွ် ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္။
 
 ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ (၄၇)ပါး စံုညီ အစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အေရးယူခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုဆံုးၿဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီး သာသနာေရးသို႔ ဆက္လက္ညႊန္ၾကားၿပီးအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘြဲ႔ ခံယူထားေသာ သံဃမဟာ နာယကအဖြဲ႔ တြဲဖက္အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၱဝါယမက မတရားစာထုတ္ ၿပန္၍ ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဦးပညာသီဟအား ၿပင္းထန္စြာ အေရးယူရန္ ၿပင္ဆင္လာၿခင္းအေပၚ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔  ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ေအာက္ပါ အတိုင္း ၿပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္လိုက္သည္။
 
၁။ ၿမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ေခတ္အဆက္ဆက္ လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာတရားေဟာ ေၿပာခြင့္၊ ဒကာဒကာမမ်ားကိုဖိတ္ၾကားမွဳလက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္စစ္အာဏာရွင္ စံနစ္ေပၚ ေပါက္လာ ၿပီးေနာက္ ၿပည္သူၿပည္သားမ်ားကိုဖိႏွိပ္လာမွဳအေပၚေက်ာင္းသား၊ သံဃာေတာ္မ်ားကလက္မခံသၿဖင့္ ေက်ာင္း သားသမဂၢကိုေဖါက္ခြဲဖ်က္စီးခဲ့ၿပီးေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳကိုပိတ္ပင္ခဲ့သလိုသံဃာ့လွဳပ္ရွားမွဳကိုဖိႏွိပ္ရန္ အတြက္ သာသနာသန္႔ရွင္းေရးကိုအေၾကာင္းၿပ၍သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ၾကီးကို ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း ေပး ခဲ့သည္။
၂။ ထိုဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာသံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ၾကီးတြင္အခ်ိဳ႕ေသာသံဃာေတာ္မ်ားသည္ဗုဒၶဘာသာတည္ တန္႔ ၿပန္႔ပြါးေရးဖက္သို႔ဦးတည္ သည့္ ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသဂတိ၊ ဘယာဂတိ ၊ေမာဟဂတိ ကင္းစင္သူမ်ားၿဖစ္ မ လာခဲ့ပဲ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအလိုက်ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းအေပၚဖိႏွိပ္သည့္ယႏၱရားၾကီး အၿဖစ္ သံဃာ့ မဟာနာယကအဖြဲ႔ၾကီးကို ၊ အသံုးခ်လာခဲ့ၾကသည္။  ထိုသံဃာေတာ္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ ထံမွလာဘ္ လာဘ၊ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူးမ်ားကိုေမွ်ာ္ကိုးရင္း ဘုရားသာသနာ ၿပန္႔ပြါးေရးထက္၊ သိကၡာသမာဓိရွိေသာ ဆရာေတာ္ ၾကီးမ်ားႏွင့္ဘာသာေရးကိုခုတံုးလုပ္၍ကိုယ္က်ိဳးရွာသူ မ်ားၿဖစ္ ၾကသည္။
ၿမတ္ဗုဒၶ၏ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေဟာေၿပာေနေသာ ေရႊညဝါဆရာ ေတာ္ဘုရားၾကီး အား သံဃအဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္၏ ဆံုးျဖတ္သည္ကို မနာခံ၍ ဒုဗၺစ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ၾကိဳးစားမွဳသည  ဘုရားရွင္ အဆံုး အမႏွင့္ဖီလာဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေနေပသည္။ ေရႊညဝါဆရာ ေတာ္ဘုရားၾကီးသည္ဗုဒၶအဆုံးအမကိုမဆန္႔က်င္ ပဲအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကအေၿခခံလူ႔အခြင့္အေရးၿဖစ္သည့္လြတ္လပ္စြာတရားေဟာေၿပာခြင့္ကိုပိတ္ပင္ထားၿခင္းကို သာဆန္႔က်င္၍မိမိဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္အရတရားေဟာေၿပာခဲ့ၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ဆရာေတာ္သည္ ဝိနည္းက်ိဳးေပါက္ေနသူမဟုတ္၊ဝိနည္းေတာ္ကိုခ်ိဳးေဖါက္ေနသူမ်ားသည္မိမိသံဃာေတာ္အခ်င္းခ်င္းကို အုပ္ ခ်ဳပ္သူအလိုက် ၊မတရားဥပေဒမ်ားၿဖင့္ဖိႏွိပ္ေနသည့္အခ်ိဳ႕သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာၿဖစ္သည္။
ကႆပဘုရားရွင္လက္ထက္က ပိဋကတ္ သံုးပံုေဆာင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားပင္ မိမိ တပည့္ဘက္က ဘက္လုိက္ကာ သံဃာ့ ကိစၥကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳခ့ဲေသာေၾကာင့္ပ်ံလြန္ေတာ္မူေသာအခါ သာတာဂီရိ ၊ေဟမ၀တ ဟူေသာ နတ္ဘီလူးမ်ား ျဖစ္ခ့ဲဖူးေလသည္။
၃။ ၿပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး(ၾကံဖြတ္အစိုးရ)မွေရႊညဝါဆရာေတာ္အားမတရားအမိန္႔ထုတ္၍တရားမ ေဟာရန္ ပိတ္ပင္ခဲ့ၿခင္းကိုသံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔ၾကီးကေနာက္မွလိုက္၍ေထာက္ခံေနၿခင္း ၿဖစ္သ ၿဖင့္ အရုပ္ဆိုး အက်ဥ္းတန္လွ ေပသည္။ သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႔အစည္းသည္ဗုဒၶဘာသာဘုရားသာသနာကို ညွိဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္ၿခင္း၊သာသနာကိုဖ်က္လိုဖ်က္စီးလုပ္ရပ္မ်ားကိုတားဆီးရန္သာဖြဲ႔စည္းထားၿခင္းၿဖစ္ေပသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကိုပင္း၍အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအၾကိဳက္္ေနာက္ကလိုက္၍သံဃာေတာ္အခ်င္းခ်င္းဖိႏွိပ္ သည့္အဖြဲ႔အၿဖစ္ ၊ သံဃာအခ်င္းခ်င္းကြဲၿပားေအာင္ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ အစိုးရေဒါက္တိုင္တခုအၿဖစ္ရပ္ တည္ေန ၿခင္း သည္ယေန႔ၿဖစ္ရပ္ကသက္ေသၿပေနခဲ့ေပသည္။
၄။ ထို႔ေၾကာင့္သံဃာထုၾကီး၏လြတ္လပ္စြာတရားေဟာေၿပာခြင့္၊လြတ္လပ္စြာဒကာဒကာမမ်ားဖိတ္ၾကားမွဳ ကိုလက္ခံ ႏိုင္ခြင့္၊လြတ္လပ္စြာအရပ္ရပ္ရွိဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္တည္းခိုသီတင္းသံုးႏိုင္ခြင့္တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပး ႏိုင္သည့္တကယ္စစ္မွန္ေသာနာယကဆရာေတာ္မ်ားပါဝင္သည့္သံဃာမဟာနာယက အဖြဲ႔ၾကီးေပၚေပါက္ လာေရးကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ အစိုးရအလိုက် ေရႊညဝါဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးကို မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္အေရးယူရန္မသမာေသာနည္းၿဖင့္ၾကိဳးစားမွဳ မွန္သမွ် ကိုခ်က္ၿခင္းရုတ္သိမ္းရန္ ေလးေလးနက္နက္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
မင္းအလိုလိုက္မင္းအၾကိဳက္ရဟန္းမ်ားေပ်ာက္ကြယ္၍ဗုဒၶဘာသာသာသနာထြန္းလင္းပါေစ။
ဦး ဣိႆရိယ ( အယ္ဘာနီ)                        ဦးဇဝန (နယ္သာလန္)
ဦးပညာေဇာတ (နယူးေဒလီ)                        ဦးဓမၼ (ဗုဒၶဂါယာ)
ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (အီသီကာ)                    ကိုမိုးသီးဇြန္ (နယူးေယာက္စီးတီး)                           
ကိုသန္းဝင္း (ဆီယက္တယ္)                         ဦးေဂ်ာ္ဂ်ီ (ေခတၱနယ္သာလန္)
ကိုမ်ိဳးေဇာ္ (နယ္သာလန္)                            ကိုမူးသာ (ဆီယက္တယ္)
ကိုစိုးညြန္႕ (နယူးေရာက္စီးတီး)                      ကိုရာဇာ (ဖို႔ဝိန္း)                  
ကိုေအာင္သန္းဦး (ဂ်ာမဏီ)                          ကိုကုိေလး(ဆန္ဖရန္စၥကို)                 
ကိုေက်ာ္သန္း (နယူးေဒလီ)                          ကိုေဇာ္ဝင္း (မဲေဆာက္)                    
ကိုသက္ထြန္း (ဖီးနစ္)                                 ကိုကိုေအာင္ (တိုၾကိဳ)
 
ကိုမင္းႏိုင္ (ဘတ္ဖလိုး)                               ကိုေရႊစင္ (ဝါရွင္တန္ဒီစီ)
ကိုေအာင္ၿမင့္ထြန္း (ဖုိ႔ဝိန္း)                           ကိုၿမင့္စိုး (ဝါရွင္တန္)                                           
ကိုေက်ာ္သူကင္း (ေနာ္ေဝး)                          ဦးေဇာ္ဝင္း (ေနာ္ေဝး)
ေဒၚခင္ေအးေအးမာ (ကင္းနဝတ္ ထရြိဳင္စီးတီး)    ေဒၚေအးေအးစိုး (ေနာ္ေဝး)
ဦးသန္းေဆြ ( ေၿမနီကုန္း တိုၾကိဳ )
 
ဆက္သြယ္ရန္
ယူအက္ေအ                                                              အိႏၵိယ                    
(၆၀၇)၂၆၆-၈၉၄၂                                  ဦးပညာေဇာတ (နယူးေဒလီ)+၉၁-၈၁၃၀၈၁၁၂၆၄ (၃၄၇) ၉၃၅-၉၂၈၂      (၈၆၅)၈၉၈-၂၃၇၆                        ဦးသန္းေဆြ (တိုၾကိဳ)     ၀၈၀-၅၀၅၅-၃၆၄၅
(၄၁၅)၂၀၃-၀၅၄၁                                        

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊