Tuesday, 23 April 2013

ဦးဇင္း ပညာစကၠ၏ ဆံုးမစာ

လူထု ေမာင္ကာဠဳ's Photos · လူထု ေမာင္ကာဠဳ's Page

မြတ္ေဒါင္း မင္းကိုႏိုင္အတြက္ ဦးဇင္း ပညာစကၠ၏ ဆံုးမစာ
Monday, April 22, 2013
==========================================

မင္းကုိႏုိင္ေၿပာစကးကို ၿပန္လည္သုံးသပ္ခ်က္) က်ေနာ္တို႔ ခြတ္ေဒါင္းအလံကို ကိုင္မယ့္လက္ဟာ လူမ်ိဳးဘာသာ မခြဲျခားပါဘူး က်ေနာ္တို႔ တမ်ိဳးသားလုံး အ တြက္ သစၥာရွိဖို႔ရယ္ ေသြးစြန္းေနတဲ့ လက္မျဖစ္ဖို႔ရယ္ သန္႔စင္တဲ့ လက္ျဖစ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္။ (မင္းကိုႏိုင္)

ဦးဇင္းတုိ့အေနနဲ့ အခုလုိစကားကိုၾကားရတာအရမ္း၀မ္းနည္းမိပါ္တယ္ ဒီလုိစကား ကိုၾကားလာလိမ္မယ္လုိ့လည္းမေမ်ာ္လင့္ခဲ့ပါဘူး .လူမ်ဳိးဘာသာ မေရြးဘူးဆုိတဲ့စကားကိုေတာ့ ဘုရားမၾကဳိက္လုိ့မေၿပာပါဘူး ၾကဳိက္ပါတယ္
သုိ့ေသာ္လည္း ၿမတ္စြာဘုရားေတာင္းမွသူရဲ့ သာကီး၀င္မင္းညီမင္းသားေတြကုိ ဘုရင္ေကာသလ မင္းၾကိးရဲ့သားေတာ္စပ္သူ၀ိဋဋဴပ ရဲ့လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးမွာကို မလုိလားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေနပူၾကဲေတ ကြင္လယ္ၾကိးမွာအရြက္ေတြလုံး၀မရွိဘဲ ေနေၿပာက္ေတြၿဖာၾကေနတဲ့ သစ္ပင္ေအာက္မွာထုိင္ေတာ္မူုရင္းသူရဲ့ေဆြေတာ္မ်ဳီးေတာ္ေတြဘက္ကေနရန္ကုိကာကြယ္ခဲ့ဖးူပါေသတယ္

အခု မင္းကိုႏုိင္က ဘုရားထက္ေတာင္းသေဘာထားေတြၾကီးေနပါလား လူေတြ သိတဲ့အတုိင္ဘဲ ပဋိပကၡေတြ ၿဖစ္တုိင္း ၿဖစ္တုိင္းမွာ ဧသည္ကိုအၿပစ္တင္ေလ့ မရွိဘဲ အိမ္ရွင္ကိုဘဲ အၿပစ္တင္ေလ့ရွိတဲ့အေနအထားေတြ ကဘာသေဘာလဲ သူလုိခ်င္ေနတာကဘာလဲ သူအခုလုိေၿပာလာတဲ့ဆုိကတည္းက တစ္ခုခုလုိေန လုိ့ၿဖစ္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ အစားလြန္ေနလုိ့ၿဖစ္မယ္ ၊

အခုၿဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြအေပၚမွာဘယ္သူထြန္းညွိလုိက္တဲ့ မီးလဲဆုိတာလည္း တစ္ခ်က္ၿပန္လွည့္ၾကည့္ဖုိ့လုိပါတယ္၊ ကုိယ့္လူမ်ဳီး ကုိယ့္ဘာသာကို ကုိယ္မကာကြယ္လုိ့ရွိရင္ဘယ္သူကကာကြယ္မလဲ .. မင္းကုုိႏုိင္အားေပးေထာက္ခံေနတဲ့မူဆလင္ေတြကေကာဘာသာလူမ်ဳိးမ ခဲြၿခားဘူးဆုိတာေသခ်ာလား တကယ္ေသခ်ာလားေၿပာပါသက္ေသၿပပါ မူဆလင္ကုလားေတြဘာသာလူမ်ဳီးမခဲြၿခားဘူးဆိုတာတကယ္ေသခ်ာလား ဒကာၿပန္စဥ္စားပါ။

ဘာသာနဲ့လူမ်ဳီးကို အစစ္မွန္ခဲြၿခားေနတာက ဘယ္သူလဲေလးေလးနက္ နက္ေတြးၾကည့္ပါ ။ အေရာင္းတင္ထားတဲ့အဆိပ္သီးကိုမင္းက ခ်ုီဳးတယ္ လုိ့ေၿပာမလုိ့လား မင္းကပုိၿပီးေတာ့ဗဟုသုတရွိတဲ့လူုေလ ကမၻာၾကီး တစ္ခုလုံးကို ၿခဳံငုံၿပိးၾကည့္လုိက္ပါ အစြန္ရာက္ေနတာေတြကဘယ္သူလဲ.. တကယ္ခဲြၿခားေနတာေတြကဘယ္သူလဲေသခ်ာၾကည့္ပါ။

သူတုိ့ယူတဲ့ေကာင္မေလးဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ေကာင္ေလးဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ သူတုိ့ဘာသာ ကိုမ၀င္မေနရၿခီမ္ေၿခာက္မွဳတြ တစ္ဖက္ဘာသာရဲ့ရုပ္ပုံေတြကို
ဖ်က္စီးခုိင္ တာေတြကို မင္းသိမွာပါ လည္းလီွသတ္တာေတြကိုေကာမင္း ကဘယ္လုိေၿပာမလဲ သူတုိ့ႏုိင္ငံေတြမွာၿမန္မာဗုဒၡဘာသာေတြ ရဟန္း သံဃံေတြဘယ္လုိေနရတယ္ဆုိတာေကာမင္းသိလား ငါတုိ့ဘာသာနဲ့လူမ်ဴီးကို
ဘယ္လုိအခြင့္အေရးမ်ဳီးနဲ့ထားတယ္ဆုိတာေကာမင္းသိလားသိခ်င္ လည္း သိမယ္

မေလးရွားႏုိင္ငံေလာက္ကိုၾကည့္လုိက္ပါ ၿမန္မာရဟန္းေတြ မေလးကို တရားေဟာဖုိ့သြားၾကတယ္ ပရိတ္ေဟာသြားၾကတယ္ ပရိတ္ေဟာတာ တရားေဟာတာကိုတစ္အိမ္းသားလုံးၾကားေစခ်င္လုိ့အသံဆက္စက္ တပ္တာေတာင္းတပ္ခြင့္မေပးၾကဘူး ဒါကိုမင္းဘယ္လုိေၿပာမလဲ
ဒီေလာက္အေသအမြားကိစၥကိုေတာင္းသူတုိ့မေပးႏုိင္ၾကဘူးေလ ။

ကုလားႏုိင္ငံေတြကိုအကုန္ုလုံးကိုၾကည့္သူတုိ့ဘာသာက လဲြ ရင္ ဘယ္ ဘာသာကိုမွ အခြင့္အေရးမေပးဘးူ သူတုိ့ကလုံးလုံးေပၚ တင္ေအာင္ ခဲြၿခားေနပါလ်က္ မင္းကုိႏိုင္ကဘာၿဖစ္ေနတာလဲ စဥ္းစားစရာၿဖစ္ေနပါတယ္ ။ စကားမစပ္. ဘာသာေရး လူမ်ဳီးေရးနဲ့ ဆက္ႏြယ္လာရင္ေတာ့ အေသာကမင္းၾကီး ကုိေတာ့လ်ံလွန္ထားခဲ့လုိ့မရပါဘူး။

အသာကမင္းေၿပာခဲ့ေသာစကားတစ္ခ်ဳိ့ကုိေၿပာပါရေစ.. အစဥ္အားၿဖင့္ နံပါတ္(၁)စကားမွာ. အကၽြႏု္ပ္ပဲြေတာ္တည္ေနသည္ၿဖစ္ေစ၊
မိဖုရား အေဆာင္မ်ားကိုေရာက္ေနသည္ၿဖစ္ေစ၊မည္သည့္အခ်ိန္ မည္သည့္ေနရာ ၌ၿဖစ္ၿဖစ္ ၿပည္သူ၏အေရးအခင္နဲ့ပတ္သက္လာ လ်င္ အကၽြႏု္္ပ္ကိုအေၾကာင္းၾကားရမည္။

နံပါတ္(၄) မွာေတာ့ ၿပည္သူမ်ားအတြက္အလုတ္လုတ္ရၿခင္းမွ တစ္ပါး တစ္ၿခားအလုတ္အကၽြႏု္ုပ္မွာမရွိေပ။ ဒီေနရာမွာ ဘုရင္းမင္းတရားၾကီးရဲ့ စကားေလးနက္ပုံ ၁၊ကိုၾကည့္ပါ သူဆုိလုိခ်င္တာ က ဘယ္ေလာက္ပင္ အလုတ္ေတြရွဳပ္ေနပါေစ ၿပည္သူလုူထုအေရးနဲ့ပတ္သက္ရင္အားမနာ နဲ့ မေၾကာက္နဲ့လာအေၾကာင္းၾကားပါသူကာကြယ္ေပးမယ္လုိ့ဆုိလုိတာပါဘဲသူရဲ့ရင္ခြင့္ေအာက္မွာဘဲၿပည္သူေတြကိုေႏြေထြမွဳေတြေပးပါတယ္ ။

နံပါတယ္(၄)ကိုၾကည့္ပါၿပည္သူအတြက္မွတစ္ပါးတၿခားအလုတ္ငါမွာမရွိဘူးတဲ့ ဒါကိုစဥ္းစားပါ ႏုူိင္ငံေရးေခါင္ေဆာင္မ်ား မင္းတုိ့ေၿပာတာၿပည္သူ လုတ္ေန တာကတုိင္းတစ္ပါးသားအတြက္ေတြၿဖစ္ေနတယ္ ။

မင္းတုိ့ေၿပာခ်က္ေတြကိုမွားတယ္လုိ့ေၿပာတာေတာ့မဟုူတ္ပါဘးူ သူနည္းနဲ့သူေတာမွန္ေနၾကတာပါဘဲ.တစ္ဖက္သတ္ၾကီးၿမန္မာေတြကိုဘဲမေကာင္းေၿပာေနတာေတာ့လြန္လြန္းပါတယ္။ အခုလုိမင္းကုိႏုိင္ေဟာေၿပာခ်က္ေတြ ကိုနားေထာင္ၾကည့္ခ်င္အားၿဖင့္ရဟန္းသံဃံနဲ့ေက်ာင္းသားၾကားမွာေနာက္ပဋိပကၡေတြၿဖစ္လာႏူိင္စရာအေၾကာင္းရွိတယ္။လုတ္ခ်င္ရင္ ကုိယ္တစ္ေယာက္ တည္သြားလုတ္ပါ ဘာသာတရားကိုေတာ့အေပ်ာက္မခံႏုိင္ဘူး ။

စာေရးရင္းေပၚလာလုိတစ္ခုေလာက္ေၿပာဦးမယ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ေန့မွာဆြမ္းကပ္ခြင့္မရွိတာေကာမင္းဘယ္လုိေၿပာမလဲ ေနာက္ NLDရုံခန္းမွာၿမန္မာအမ်ဳီးသမီးတစ္ေယာက္ ဖ်က္စီးလုိက္တာေကာမင္းဘာေၿပာမလဲ?

မင္းကိုၿပည္သူဘာကုိၾကည့္ၿပီးေတာ့အားကုိးရမွာလဲံ မင္းေၿပာတဲ့စကး ကိုဘယ္လုိတန္းဘုိးထားရမွာလဲံ မင္းရည္အေသြးေတြဟာ နိမ့္က် လာေနၿပိေနာ္ ။။

ထိန္းတတ္ပါေစ.. ေနာက္ေနာင္းဒီလုိစကားမ်ဳီးကိုမၾကားရပါေစနဲ့လုိ ဆုေတာင္းပါတယ္.. ။

ပညာစကၠ ဘန္ေကာက္
အေ၀းပညာေတာ္သင္။

တုိင္ၿပည္အက်ဳိးကိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစ.....

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊