Friday, 21 January 2011

နအဖ ေၾကးမံု အြန္လိုင္း သတင္းစာထဲ က နအဖအလိုေတာ္ရိ မင္းခ်မ္းက ေဒၚစု ႏွင့္ ဦးဝင္းတင္အေၾကာင္းကို ဒီလိုေရးထားတာ ေလးဖတ္ၾကည့္ပါ။

ယေန႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန (တစ္နည္း အားျဖင့္) ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ ေျဖာင့္တန္း မွန္ကန္ ေသာ အေျခ အေန တစ္ရပ္တြင္ ေရာက္ရွိ ေနၿပီဟု ဆိုလိုႏိုင္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်က္ေမွာက္ ႏိုင္ငံေရး ပကတိ အရွိ တရား ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႕ က်က် ႐ႈျမင္ျခင္းဟာ နိုင္ငံေတာ္က ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္း အတြက္ ပန္းခင္းေသာ၊ ဆူးေျငာင့္ ခလုတ္ ကင္းေသာ ယူဆမႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေတြ႔က်ေသာ အမွန္သံုးသပ္ ႐ႈျမင္ေသာ ပကတိ အရွိတရားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုး အေလးအနက္ထား ၾကည့္တတ္ ျမင္တက္ရမည့္ အေျခခံ သေဘာတရား တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မ်က္ေမွာက္ကာလ ကမၻာ ေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စီမံမႈ ေအာက္တြင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ား၊ ပူေဆြးေသာက ဗ်ာပါဒမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးႏႈိင္းစာပါလွ်င္ အလြန္တရာမွ ႏူးညံ့ညင္သာေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး စနစ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

လူအခ်င္းခ်င္း မယံုသကၤာ ျဖစ္တာေတြ၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ၊ ဆူပူအံုႂကြတာေတြနဲ႔ အမ်ားဆိုင္ သက္မဲ့႐ုပ္ဝတၳဳ ပစၥည္းေတြ ကို အေၾကာင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးမႈေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ မင္းမဲ့ စ႐ိုက္မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း ဒီမုိကေရစီ စကားလံုးကို ေရလဲသံုးၿပီး မင္းမဲ့စ႐ိုက္ေတြ ေခါင္းေထာင္လာဖို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ျပန္လည္ အသက္ သြင္းေနၾကျပန္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ Purple Revolution ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာကို ဆူပူအံုႂကြမႈ၊ အသက္ေသြးေတြနဲ႔ လိမ္းျခယ္ရယူလိုေနတဲ့ NLD နဲ႔ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြက သူမတို႔ရဲ႕ မူရင္းစိတ္ထားကို အထင္းသား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ေစပါတယ္။ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ လုပ္ရပ္ ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူေတြကို တိုက္႐ိုက္ထိခိုက္ေစတယ္ ဆိုတာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀)တာ ကာလအတြင္းမွာ အထင္းသား ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ရပ္ေတြထဲက အထင္ရွားဆံုးနဲ႔ ျပည္သူကို လွည့္စားမႈေတြဟာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္-

(က) ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာကေန ပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္ ေတာင္းဆိုမႈ၊ (Sanctions) လုပ္ရန္ ေတာင္းဆို မႈမ်ား။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ပိတ္ဆို႔ေနခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၌ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေနခ်ိန္တြင္ ေဒၚစုၾကည္က တ႐ုတ္သံတမန္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေတြ႔ဆံု၍ ျမန္မာ- တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေနမႈအား ရပ္တန္႔ပိတ္ဆို႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ။

(ဂ) ၂၁ ရာစု ပင္လံုဟု ေျပာေနေသာ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံကို စတန္႔ထြင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္း။ (၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အေနျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပရျခင္းမွာ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးႏွင့္ ကမၻာမွာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အေျခအေနမ်ားအရ မိမိႏုိင္ငံ၊ မိမိလူမ်ိဳး အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး အေျခအေန အရ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံကို ဖန္တီးျခင္းသည္ တုိင္းျပည္ ၿပိဳကြဲေရးကိုသာ ဦးတည္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေနပါတယ္။)

(ဃ) ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ေရးႏွင့္ အလံုးစံု ပ်က္သုဥ္းေရး။

(င) ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အား ျပန္လည္အသက္သြင္းေရး။

ေဒၚစုၾကည္ အေနနဲ႔ Sanction ေတြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြကို တကယ္ ထိခိုက္နစ္နာ ေနပါတယ္ဆိုရင္ သူမအေနနဲ႔ ျပန္႐ုပ္ သိမ္းေအာင္ လုပ္ေပးပါမယ္လုိ႔ မီဒီယာေတြမွာ အသံေကာင္း ဟစ္ေျပာေနတာကို ၾကားသိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Sanction ေတြဟာ ျပည္သူကို တကယ္ ထိခိုက္ေစတယ္။ နစ္နာေစတယ္ဆိုတာ Noble ဆုရွင္ႀကီး ပညာတတ္ႀကီး မသိဘူး ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သိသိရက္နဲ႔ သူမ NLD Hero ျဖစ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံမ်က္ႏွာ၊ ျပည္သူမ်က္ႏွာကို မေထာက္ထားပဲ လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က သူမေျပာေနတဲ့ ဒုတိယ ပင္လံုညီလာခံ ဆိုတာကလည္း သူမ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ မထြက္ခင္ကတည္း က ဦးဝင္းတင္ တုိ႔ လက္မွတ္ထုိးၿပီးသားလုိ႔ ၾကားသိရပါတယ္။ NLD အသိုင္းအဝန္း ၾကားမွာလည္း ဦးဝင္းတင္ ဦးေဆာင္မွ ေတာ့ သြားၿပီေပါ့။ ဒုတိယ ပင္လံုဆိုတာလည္း သူတုိ႔အုပ္စု သူတုိ႔ဖာသာ အန္တီ မထြက္ခင္ လက္မွတ္ထိုးၿပီးမွ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ ေရး အျမတ္ရဖို႔ အန္တီကို လက္လွ်ိဳခိုင္း တာ။ အန္တီ သတိထားရမွာက အန္တီနားက အနီေတြဘဲ စသျဖင့္ သူလို႔ခ်င္း ခြက္ေစာင္း ခုတ္ေနၾကတာကို ျမင္ႏိုင္ၾကား ႏုိင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေတြ အေပၚ အတြင္းေကာက ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူကို ႏိုင္ငံေရး စကားလံုး လွည့္ကြက္ေတြနဲ႔ ဒုကၡေပး လွည့္စားေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သ႐ုပ္ခြဲ သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္။

ေမာင္မင္းခ်င္း

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊