Tuesday, 15 February 2011

ျမန္မာစစ္အုပ္စု အာဏာပိုင္ သတင္းစာက-၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ အဆံုးသတ္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုလိုက္တာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို သတ္ပစ္မယ္လို႔ ၾကံဳးဝါးလိုက္တာဘဲ။။


- ျမန္မာစစ္အုပ္စု အာဏာပိုင္သတင္းစာက- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ေထာက္ခံလွ်င္ ၀မ္းနည္းစရာနဲ႔ အဆံုးသတ္သြားမယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ ေရးသားထားပါ တယ္။
      ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ အဆံုးသတ္သြားမယ္လို႔ ေျပာဆိုလိုက္တာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သတ္ပစ္မယ္လို႔ ၾကံဳးဝါးလိုက္တာပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ စစ္အာဏာပိုင္ ေတြကအသံုးခ်ပါလိမ့္မယ္။        (၁)တတိယအင္အားစုေတြကို ေဒၚစုနဲ႔ ရန္တိုက္ေပးပါ လိမ့္မည္။

      (၂)။စစ္အုပ္စုဟာ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုကို အတၱေလာဘေဇာ တိုက္ျပီး အဓမၼအတည္ျပဳ သြားပါျပီ။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲကို ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာစြာ က်င္းပသြားခဲ့ျပီး တစ္ကမၻာလံုးက လက္မခံႏိုင္တဲ့ အတုအေယာင္ လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါျပီ။ အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ ပါျပီ။

    (၃)အတုအေယာင္အစိုးရကေန ေနာက္ဆံုး လုပ္ရမယ့္ကိစၥက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသာတၾကည္ နဲ႕ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈကို ေပးလုပ္ထားျပီး စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ စစ္အုပ္စုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပိတ္ဆို႔မႈရုပ္သိမ္းေပးဘို႔ သေဘားထား ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ (NLD) ပါတီမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ အေပၚသေဘာထားအျမင္ ထုတ္ျပန္ျပီးသည့္ ေနာက္အခုလို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို စစ္အာဏာပိုင္ သတင္းစာက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျခိမ္းေျခာက္ လိုက္သည္။

(၄)ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း စစ္အုပ္စုအေပၚ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုမွ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္သည့္အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈ ဆက္လက္ထားရွိ ေရးသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကို ၾကည့္လွ်င္- စစ္အုပ္စုမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ လုပ္ၾကံရန္ စိုင္းျပင္ေနတာကို အထင္အရွား ေတြ႔ေနရျပီျဖစ္သည္။

(၅)    ျမန္မာျပည္သူ လူထုၾကီးအေနျဖင့္ ယခုလိုအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီး၊ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာၾကီး၊ တပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဗယ္ဆုရွင္၊ အမ်ိဳးသားစည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးကို ဦးေဆာင္ အလုပ္အေကၽြြး ျပဳေနသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို -စစ္အုပ္စု လက္ပါးေစ မ်ားရန္မွ၊ နည္းမ်ိဳးစံု လုပ္ၾကံဖန္တည္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပျပီးဖမ္းဆီးျခင္း ၊လုပ္ၾကံျခင္းစသည့္ မျမင္ရႏိုင္သည့္ မည့္သည့္ ဟန္႔တား ေႏွာက္ယွက္မည့္ ကိစၥကိုမဆို အျပင္းထန္ဆံုး ေစာက္ေရွာက္ ကာကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ အတြင္းမွာ ရွိသည့္ ရိုးသားျဖဴစင္သည့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိၾကီးမ်ား၊ တပ္မႈး တပ္ဗိုလ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္ အၾကပ္တပ္သားမ်ား အားလံုး အမွန္တရား ဘက္မွ ရပ္တည္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျမင့္မားဆံုးကာကြယ္ ေစာက္ေရွာက္ၾကပါရန္ ရိုးသားေလးနက္စြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

(၆)ယေန႔တိုင္းျပည္တြင္ အသက္တမွ်အေရးၾကီးသည့္ အမ်ိဳးသားေရး တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိျပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ကိုရရွိပိုင္ဆိုင္ ခံစားႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္း  အားထုတ္ရသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ ေနသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အာဏာပိုင္ မ်ားမွလုပ္ၾကံရန္ ၾကိဳးစားမည္ကို စစ္အုပ္စု သတင္းစာက အတိအလင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ အဖိုးထိုက္တန္လွသည့္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေနသည့္ ထိုသို့ေသာပုဂၢိဳလ္ကို လုပ္ၾကံမည္ ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္၌ ထိုသို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွစ္ရာစုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ စစ္အုပ္စု လက္ေအာက္ က်ေရာက္သြား ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေသာ အျဖစ္ကိုမိမိတို့ ျမန္မာျပည္သူ လူထုၾကီးအေနျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန့္က်င္ အာခံ ေတာ္လွန္သြားရန္ လိုအပ္ျပီဟု ယံုၾကည္သည္။

(၇)။ဥပမာ (၁)ခုျပပါဆိုလွ်င္ ယေန့ကမၻာ ၾကီးတြင္ ကမၻာ့လူထုၾကီးက- စစ္အာဏာ၇ွင္မ်ားကို လူထုအင္အားျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ေတာ္လွန္ ပစ္လိုက္ သည့္သာဓကမ်ား လက္ေတြ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ အီဂ်စ္လူထုၾကီး ကႏွစ္ေပါင္း(၃၀)ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္မူဘာရက္နွင့္ အာဏာရွင္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒၾကီးကို လူထုေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲနွင့္ အျမစ္ကပါ မက်န္တြန္းလွန္ ျဖိဳဖ်က္ ပစ္ခဲ့ၾကသည္။

(၈)။ျမန္မာျပည္မွာ စစ္အုပ္စုမွအဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို လူထုလႈပ္ရွား ေတာ္လွန္မႈၾကီးနွင့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု စုစုစည္းစည္း ေတာ္လွန္ျဖိဳဖ်က္ရန္မွ တပါးအျခား နည္းလမ္း မရွိေတာ့သည္ကို လူထုၾကီးအေနျဖင့္ အီဂ်စ္ေတာ္လွန္ေရး ၾကီးကမီးေမာင္း ထိုးျပေနတာကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

(၉)။ဒီလိုအခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံေရး ပေရာဟိတ္လိုလို၊ပညာရွင္လိုလိုနဲ႔ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ပုလင္းတူဗူးဆို႔ လုပ္ေနသည့္ တတ္ေယာင္ကား ဆရာၾကီးမ်ား မီဒီယာမ်ားတြင္- စစ္အုပ္စုက ယခုလိုေျပာင္းလဲ လိုက္တာကို ဒီမိုကေရစီ၏ ေျခလွမ္းအစလို႔ ေလလံုးထြား ေနတာကို ေတြရမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံေတြမွာ-အာဏာသည္လူ ထုထံမွ သြားရမည္ဟု ၾကားဘူးပါသည္။ ဒီမိုကေရစီကို-အာဏာပိုင္ေတြ ေပးသမွ် ယူဆိုသည့္ အေတြးအေခၚ သည္လက္ေတြ ့ မက်ေသာ စိတ္ကူးယဥ္ျဖစ္ျပီး လူထု ႏွင့္ကင္းျပတ္ျပီး အာဏာ၇ွင္ေတြႏွင့္ ပါတာနာေဆာင္သည့္ အေခ်ာင္သမား အေတြးအေခၚျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တျပည္မွာ အရာရာ အားလံုးကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တာ ထိုတိုင္းျပည္ၾကီးမွာ မွီတင္းေနထိုင္ သည့္လူထုၾကီးက အၾကီးမားဆံုး ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္သည့္ ဆိုတဲ့ လက္ေတြ႔ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံကိုပဲ လက္ညိုးထိုးျပလွ်င္ သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လူထုေခါင္းေဆာင္၊ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္၊ တမ်ိဳးသားလံုး တန္ဘိုးထားေလးစား ခ်စ္ၾကည္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စစ္အုပ္စု၏ လက္ပါးေစမ်ား၊ လက္ကိုင္ဒုတ္မ်ား ရန္မွျပည္သူလူထုမ်ား၊ တက္ၾကြသည့္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ မ်ားမွအထူးေစာက္ေရွာက္ ကာကြယ္ၾကပါရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေရးသား လိုက္ရေပသည္။ထူးအံ့


၁၅-ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၁

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊