Monday, 2 May 2011

ထူးဆန္းေသာ email မွ သတင္း

zaw gyi one
ဦး၀င္းေမာင္ မွ ျမစိမ္းေရာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးသို့ ၂၆-၂-၂၀၁၁ နံနက္ ၉း၁၀အခ်ိန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္---       

ဆရာေတာ္ဘုရားတပည့္ေတာ္အားကမၻာေစာင့္နတ္၊သာသနာေစာင့္နတ္မ်ားမွလာေရာက္ႏႈိးေဆာ္
တိုင္တြန္းမႈေၾကာင့္ဆရာေတာ္အားလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္ဘုရား။    ၂၀၁၁ ခု... မတ္လလယ္ေလာက္မွစ၍ ငလ်င္မ်ားစတင္ လႈပ္ရွားမွာျဖစ္ေၾကာင္းအဓိက အေနႏွင့္ စစ္ကိုင္း၊ေတာင္ငူ၊ပဲခူး စသည့္ျမိဳ႕မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊တန္ခိုးၾကီးဘုရားေစတီမ်ား မပ်က္စီးေစရန္သာသနာေစာင့္နတ္မင္းမ်ားအား ေစာင့္ၾကပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ရွိရဟန္းရွင္လူမ်ား မထိခိုက္မပ်က္စီးေစရန္တိုင္းနယ္မ်ားရွိျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို့ မိမိအားေစလႊတ္၍ အစီအမံမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းေၾကာင္းမိမိလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာျမိဳ႕မ်ားမွ ေျမထက္သို့(၄)မိုင္ ေျမေပၚသို့
ဗဟိုခ်က္မွ (၃၉၀)မိုင္ အႏၱရာယ္ကင္းသက္ေရာက္ေစပါေၾကာင္း။ ျမန္မာျပည္ၾကီးအႏၱရာယ္မွကင္းေ၀းေစရန္ ဆရာေတာ္၊သံဃာေတာ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပ႒ာန္း၊ပရိတ္၊ေမတၱာမ်ား ရြတ္ဖတ္သရဇယ္ပါက ၂၀ ပံု ၁ပံုခန္႔သာ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ဆရာေတာ္ဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ဧျပီလတြင္ ေျမာင္းျမ၊ ပုသိမ္၊ဖ်ာပံုစသည့္ျမိဳ႕မ်ားမွာ မထင္မွတ္ဘဲ ေရၾကိးႏိုင္ပါေၾကာင္း၊   ၂၀၁၂ ခု ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မတ္လအထိ ကာလသည္အလြန္ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊ ေနႏွင့္ကမၻာၾကားသု့ိ ျဂိဳဟ္ၾကီးတစ္လံုး ျဖတ္သန္းမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊၄င္းျဂိဳဟ္သည္ အပူရွိန္ျပင္းထန္ လြန္းေသာေၾကာင့္ ကမၻာၾကီးသည္ငလ်င္လႈပ္၊ မီးေတာင္မ်ားေပါက္ကြဲျပီး ျပင္းထန္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာေပၚရွိ လူသန္းေပါင္း(၆၀၀၀)အနက္ သန္း(၃၀၀၀)ေက်ာ္ (၄၀၀၀)ခန္႔ ေသေၾကပ်က္စီးမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤကာလတြင္လူမ်ား သီလသမာဓိတည္ေဆာက္ျပီး သတ္သတ္လြတ္စားလွ်င္ ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ၊သီရီလကၤာ၊ နီေပါ၊ယိုးဒယား စသည္(၄)ႏိုင္ငံသာ သက္သာရာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တပည့္ေတာ္ ပုသိမ္၌လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ ဦးေအာင္ျမင့္ဆိုသူ လူတစ္ဥိးေရာက္ရွိလာျပီး ဘိုးေတာ္ေအာင္မင္းေခါင္မွ၄င္းအား ျမစိမ္းေရာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ခိုင္းပါေၾကာင္း ၊ျမစိမ္းေတာင္ရွိ  အေဆာက္အဦးမ်ား ခိုင္ခန့္စြာတည္ေဆာက္ထားရန္ ဆန္ဆီဆားေဆး မ်ားစုေဆာင္းထားရန္ ေလွ်ာက္ထားခိုင္းေၾကာင္း။ ယခုသူမလာခင္ တပည့္ေတာ္မွ ၾကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊       ၂၀၁၃  ခု ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၄၊၁၅၊၁၆ရက္မ်ားမွာ ကမၻာၾကီးသည္လည္ပတ္မႈရပ္ဆိုင္းျပီး အေမွာင္က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေလွ်ာက္ထားပါသည္။      ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမွ ဒကာၾကီး ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္မိန့္ၾကားပါသည္။ ဒကာၾကီးလည္း ေတာင္ေပၚသို့ လွည့္လည္ျပီး အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္ထားသည္ကုိ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဆန္၊ဆီ၊ေဆး၊ဆားစသည္မ်ား အဆင္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္မိန့္ၾကားပါသည္။         ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ဆက္လက္၍ ယခု ျမန္မာသကၠရာဇ္ ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲသိလားဟု ေမးသည့္အခါ ၁၃၇၂ ခုရွိပါျပီဘုရားလို့ ေျဖတဲ့အခါဒကာတို့ကုိ တေဘာင္တစ္ခု ရြတ္ျပမယ္၊ ၈၁ နဲ့ မတင္းတိမ္ ၉၀ ခုကုိအေရာက္ခ်ိန္ မင္းတို့သိၾကသလားေမးျပီး ေနာင္ (၁၀)ႏွစ္နဲ့ ႏွစ္(၂၀)ၾကာရင္ကမၻာေပၚမွာအားလံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ကုန္ျပီး မႏၱေလးျမိဳ႕ေအာင္ပင္လယ္ကန္အနီးမွာ ဗုဒၶရာဇာ၊ဗုဒၶစၾကၤမင္း ေပၚလာျပီးကမၻာေပၚမွာ မင္းတစ္ပါးတည္းသာ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးစံမွာျဖစ္တယ္လို့မိန့္ၾကားပါသည္။

မွတ္ခ်က္။          ။
ယခုလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ ဦး၀င္းေမာင္မွာ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္ မတိုက္ခတ္မီ ၁၀ ရက္ခန့္အလိုတြင္ ဆရာေတာ္အားရန္ကုန္၊ဧရာ၀တီ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ၾကီးမားေသာ မုန္တုိင္းၾကီး တိုက္ခတ္ျပီး လူသိန္းခ်ီ ေသဆံုးမည္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ဖူးသည္။        ၁-၃-၂၀၁၁ ခု အဂၤါေန့ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီအခ်ိန္ ဦး၀င္းေမာင္ မွမိုးဇလပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ သံုးသပ္ခ်က္အား ဆက္ကပ္ရာ ဆရာေတာ္မွ ၂၀၁၂ခုႏွစ္သည္ အင္မတန္မွ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးမွာျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႕ၾကားသျဖင့္ လူအမ်ား ကပ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ မည္သို့ေဆာင္ရြက္ရမည္ကုိေလွ်ာက္ထားရာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ပြါးႏိုင္သည့္ရက္မ်ား တြင္ဖေယာင္းတိုင္အေသး(၂)တိုင္အား ပူးထြန္း၍ ဘုရား၌ ပူေဇာ္ပါသားေတာ္၊သမီးေတာ္မ်ား အား ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ပါရန္ႏွင့္သဗၺုဗေဒၶဂါထာေတာ္အား အခ်ိန္ရလွ်င္ ရသလို ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ရန္မိန္႕ၾကားပါသည္။                (ဟုတ္မဟုတ္အား ကိုယ္တိုင္ ၾကံဳၾကားသိျမင္ျခင္း မရွိပါ  လက္ထဲ ေရာက္လာ၍ ထပ္မံေ၀ငွပါသည္။ဘုရားတရားသံဃာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ရန္ တိုက္တြန္း ခ်က္မ်ားပါ၍  အက်ဳိးမယုတ္ဟု ယူဆမိပါ၍ ေ၀ငွျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ေဖာ္၀ပ္ အီးေမးလ္.... yahoo groups မွရ၍တင္ၿပလိုက္ပါသည္။

(ဤအေၾကာင္းအရာကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ၊) ????? ထင္ၿမင္ခ်က္ေလး ေရးေပးခဲ့ေပးပါ။
မွတ္ခ်က္။။။။။ ဦးဝင္းေမာင္ဆို သူကို လံုးဝမသိပါ .... စာဖက္သူမ်ားသိပါက ေမးၾကည့္ႀကပါ။

2 comments:

  1. ေပါေျကာင္ေျကာင္နိုင္လြန္းတယ္ေနာ္......

    ReplyDelete
  2. က်န္တာေတြေတာ့ ဟုတ္တယ္... ဒါေပသိ ေနာင္ ဆယ္ႏွစ္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ ၾကာရင္ အားလံုး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ မယံုဘူး။ အတိဒုလႅသာသနာပါဗ်ာ..

    ယခုပဲ ဘယ္ေလာက္နည္းကုန္ၾကၿပီလဲ။ ဒါေတြက သာသနာတြင္းသား အမည္ခံ လူေတြ ကိုယ္တိုင္ေတာင္ အႏွစ္ကို မယူႏိုင္ပဲ ႏြားေက်ာင္းသား သာသနာ၀င္ေတြလို ျဖစ္ေနတာကိုး

    ReplyDelete

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊