Friday, 26 April 2013

မြတ္စလင္ေတြကို ေထာက္ျပေဝဖန္လို႔ အျပစ္ေျပာေနသူေတြကို နဲနဲေလာက္ေျပာပါရေစခင္ဗ်ာ ၊

မြတ္စလင္ေတြကို ေထာက္ျပေဝဖန္လို႔ အျပစ္ေျပာေနသူေတြကို နဲနဲေလာက္ေျပာပါရေစခင္ဗ်ာ ၊

၁ ၊ ဗမာေျပအထဲမွာ တဖက္ႏိုင္ငံက တိတ္တဆိတ္ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဘဂံါလီေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၂ ၊ အာရဗီ စာသင္ေက်ာင္းမွာ ဗမာေတြကို မုန္းတီးဖို႔ သင္ၾကားေပးေနတာေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၃ ၊ ပလီေတြအထဲမွာ ဗမာႏိုင္ငံႀကီးကို အစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္ေနတာေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၄ ၊ ဗမာျပည္ေနရာအႏွံ႔မွာ တရားမဝင္ တိတ္တိတ္ေဆာက္ထားတဲ့ ပလီ နဲ႔ အာရဗီ စာသင္ေက်ာင္းေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၅ ၊ မြတ္စလင္ေတြက ကေလးေတြ အမ်ားႀကီး တစြတ္စြတ္ေမြးေနတာဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုခုမရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၆ ၊ ဗမာႏိုင္ငံ အထဲက ပလီဆရာေတြအေပၚ ျပည္ပကေန တိတ္တိတ္ ေထာက္ပံ့ ညႊန္ၾကားမႈေတြ မရွိ ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၇ ၊ ႏိုင္ငံတကာက အၾကမ္းဖက္ သမားအဖြဲ႔လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြ နဲ႔ ဗမာေျပ အထဲက ဗလီဆရာေတြ အဆက္သြယ္ညႊန္ၾကားမႈေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၈ ၊ ဟိႏၵဴ ၊ ခရစ္ယာန္ နဲ႔ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ မိန္ကေလးေတြကို အတင္းအၾကပ္ ဘာသာေျပာင္းလပ္ထပ္ ခိုင္းတာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၉ ၊ မြတ္စလင္ေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ ဘာသာေျပာင္းလက္ထပ္လိုက္ၾကတဲ့ မိန္းကေလးေတြကို အျခားဘာသာဝင္ေတြလို အိမ္ရွင္မရာထူး ထိုက္ထိုက္တန္တန္မေပးပဲ ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္ေနတာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၀ ၊ လက္ရွိမွတ္ပံုတင္ ကိုင္ထားတဲ့ မြတ္စလင္ေတြ အထဲမွာေရာ အဲဒီမွတ္ပံုတင္ကို မသမာတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ရယူထားတဲ့ မြတ္စလင္ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၁ ၊ ေမြးလာတဲ့ မြတ္စလင္ကေလးေတြကိုလည္း မြတ္စလင္မိသားစုေတြက ဗမာေျပကိုခ်စ္ရမယ္ ဗမာေျပအတြက္ ႀကိဳးစားရမယ္ ဗမာေျပအတြက္ အနစ္နာခံရမယ္ လို႔ မသင္ပဲ ဗမာေျပကို မြတ္စလင္ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမယ္လို႔ သြတ္သြင္းသင္ၾကားေပးတာေတြ

မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၂ ၊ မြတ္စလင္ေတြ ေျပာေျပာေနတဲ့ ရွာရွိယာဥပေဒအထဲမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာ လူအခြင့္အေရးေတြ နဲ႔ ဆန္႔က်င္တာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ႀကီးနဲ႔ ဆန္႔က်င္တာေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၃ ၊ မြတ္စလင္ဘာသာကြဲေတြျဖစ္တဲ့ ရွီယိုက္ ဆြန္နီ ဆိုဖီ ဝါဟာဘီ ဘာဟီ မာဇာအီ အယ္လာဝတီ စတဲ့ မြတ္စလင္ဘာသာကြဲေတြ အခ်င္းခ်င္းေရာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကၿပီး သူတို႔ မြတ္စလင္ဘာသာကြဲ အခ်င္းအခ်င္း တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈေတြ မရွိဘူးလို႔

ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၄ ၊ ကမာၻတစ္ခုလံုးက အၾကမ္းဖက္သမားႀကီး လူဆိုးႀကီး လူယုတ္မာႀကီးလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘင္လာဒင္ကို သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ပလီနဲ႔ အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းေတြ မွာ ခ်ီးမြမ္းခန္းဖြင့္ လက္ဆင့္ကမ္းေျပာဆိုေနတာေတြ မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔ လား ၊

၁၅ ၊ မြတ္စလင္ေတြ နဲနဲ မ်ားလာလို႔ ဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြ အေပၚ ရန္စမႈေတြ စလုပ္ၿပီး နယ္ေျမေတာင္းတာ ရွာရီယာ ဥပေဒ ျပဌာန္းခိုင္းတာမ်ဳိး ကမာၻအရပ္ရပ္က အျခားႏိုင္ငံေတြမွာေရာ မရွိဘူးလို႔ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၆ ၊ လက္ရွိကမာၻမွာ မြတ္စလင္ ပတ္ဝန္းက်င္အထဲ ေရာက္သြား မြတ္စလင္ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ မႀကိဳက္ေတာ့လို႔ မႏွစ္သက္ေတာ့လို႔ မြတ္စလင္အထဲက ျပန္ထြက္ခ်င္တဲ့ သူေတြကို ေရွာေရွာရွဴရွဴျပန္ထြက္ခြင့္မျပဳပဲ အသတ္ေသတဲ့အထိ မတရားရန္ျပဳသတ္ျဖတ္တာေတြ

မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၇ ၊ လူတစ္ေယာက္ဟာ မြတ္စလင္ျဖစ္သြားရင္ သူ႔ ရဲ႔ မူရင္း လူမ်ဳိး ေဒသ နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိရဲ႔လား မူရင္းလူမ်ဳိးေဒသနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း

ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိပဲ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းက ပိတ္ပင္တားဆီးမႈေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၈ ၊ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ဟာ သူလက္ရွိေနထိုင္ရာႏိုင္ငံက ျပဌာန္းတဲ့ ဥပေဒ ၊ ေရွးရိုးေဒသဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္ဥပေဒ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ စတဲ့ ဥပေဒ ၃ ခုကို အေလးမထားပဲ ကုအာန္အထဲမွာ ေရးထားတာေတြက ခုနကေျပာခဲ့တဲ့

ဥပေဒ ၃ ခုနဲ႔ မကိုက္ညီ တာေတြ ဆန္႔က်င္တာေတြရွိခဲ့ရင္ ကုအာန္ကိုပဲ ဇြတ္တရြတ္အမွန္ယူဆ က်င္းသံုးလို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကလူေတြ နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္တာေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား ၊

၁၉ ၊ ကုအာန္တစ္ခုလံုးကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ဖတ္ၿပီးပါၿပီ ၊ ကုအာန္အထဲမွာ လြတ္လပ္စြာသေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ကို ပိတ္ပင္တာေတြ တစ္ဖက္သတ္စြပ္စြဲတာေတြ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ဖို႔လံႈ႔ေဆာ္တာေတြ လံုးဝမပါပါဘူး ကုအာန္ကိုသာမ်က္စိမွိတ္ ယံုလိုက္ပါ ၊

ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေႏွာက္ယွက္မယ့္သူေတြ မေပၚလာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား

၂၀ ၊ ကုအာန္ အထဲက ေရးသားခ်က္ေတြ အထဲမွာ လက္ရွိေခတ္နဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြ လက္ရွိလူ႔ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ မကိုက္ညီတာေတြ အဲဒါေတြ ပါခဲ့တယ္ ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီနည္းဆန္ဆန္ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ စားပြဲေပၚတင္ ေဆြးေႏြးလို႔ရပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကုအာန္ကို

သံသယရွိလို႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ရင္ ဘယ္သူမဆို အခ်ိန္မေရြး ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိပါတယ္ ဆိုတဲ့ ကုအာန္ကိုေဝဖန္တာ ကိုလက္မခံတဲ့ မြတ္စလင္ပလီဆရာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္လို႔လား

မြတ္စလင္ကို ေထာက္ျပေဝဖန္လို႔ အျပစ္ေျပာေနတဲ့သူေတြ ေရ

က်ေနာ္တို႔လုပ္ေနတာေတြက

၁ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာပါ ၊

၂ ၊ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေဒသဆိုင္ရာ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေနတာပါ ၊

၃ ၊ အသိဥာဏ္နဲ႔ ေဝဖန္ေဆြးေႏြးခြင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိုင္းအေျဖရွာခြင့္ေတြ ရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတာပါ ၊

၄ ၊ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရတဲ့ မြတ္စလင္ဆိုသူေတြကို အလင္းရေအာင္ ကူညီေနတာပါ ၊

၅ ၊ မွားယြင္းၿပီး လူမဆန္တဲ့ သင္ၾကားမႈေတြကို တားဆီးေနတာပါ ၊

၆ ၊ ဒီမိုကေရစီ နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ဘာသာေရးအေၾကာင္းျပ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ကာကြယ္ေနတာပါ ၊

၇ ၊ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈ အသိဥာဏ္ျဖစ္ထြန္းေစမႈကို ပိတ္ပင္ဖ်က္ဆီးေနတဲ့ အရာေတြကို ဖယ္ရွားေနတာပါ ၊

၈ ၊ ကေလးငယ္ေတြ မိခင္ေလာင္းမိန္းကေလးေတြ နဲ႔ သားသယ္မိခင္ေတြကို အခိုင္းအေစသဖြယ္ ေနထိုင္ေစၿပီး ကၽြန္သဖြယ္ ျပဳမူဆက္ဆံ တဲ့ မွားယြင္းၿပီး ေအာက္တန္းက်တဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို တိုက္ဖ်က္ေနတာပါ ၊

၉ ၊ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူကို လူနဲ႔ မ်ဳိမယ္ဆိုတဲ့ ကမာၻပ်က္ေစမယ့္ စစ္မက္ျဖစ္ေစမယ့္ ေသြးေခ်ာင္းစီးေစမယ့္ အႀကံဆိုးကို ေဖာ္ထုတ္ေနတာပါ ၊

၁၀ ၊ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ဆိုသူ လက္တစ္ဆုပ္စာလူေတြရဲ႔ အေယာင္ေဆာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈဆိုတာကို မ်က္ႏွာဖံုးဆြဲခၽြတ္ျပေနတာပါ ၊

က်ေနာ္တို႔ ဗမာေျပမွာ ၁၉၆၂ က စလို႔ ဒီကေန႔အထိ ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးခ်င္း ကၽြန္ျပဳတာခံခဲ့ရပါတယ္ ၊

၁၉၆၂ မတိုင္ခင္က အာရွ တလႊားမွာ ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့ေနႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံ ဗမာျပည္သူျပည္သားေတြဟာ ဒီကေန႔မွာ ပညာမတတ္ အဖက္ဖက္က နိမ့္က် ဆင္းရဲ အေၾကြးေတြ ဗလဗ်စ္နဲ႔ ဗမာျပည္လည္း ရွိသမွ်သံယံဇာတေတြကုန္ လက္ရွိမွာလည္း အင္အားႀကီး

အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံက အႏိုင္က်င့္ ဂုတ္ေသြးစုပ္တာေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္ ၊

ၿပီးခဲ့တဲ့ အႏွစ္ငါးဆယ္လံုးလံုး ဗမာေျပအထဲက မြတ္စလင္ အသိုင္းအဝိုင္းဟာ ဗမာေတြ နဲ႔ ေအးအတူပူအမွ် ေနခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး ၊ ျပည္ပ အေထာက္အပံ့ေတြ တိတ္တဆိတ္ယူ ၊ အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ လက္သိပ္ထိုးပူေပါင္း ၊ လူမ်ဳိးျပန္႔ပြားေရး

မြတ္စလင္ဘာသာျပန္႔ပြားေရး ဆိုတာကိုပဲ သည္းႀကီးမည္းႀကီး လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ ၊

အခုအခ်ိန္ ဗမာျပည္ ဗ်ားမ်ားေနခ်ိန္ကို အခြင့္ေကာင္း ဆိုၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မြတ္စလင္ေတြ ညွပ္ပူးညွပ္ အကြက္ဆင္တိုက္ခိုက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေတာင့္ ျပည္နယ္ေတာင္း တရားဝင္လူမ်ဳိးႏြယ္ေတာင္းၿပီး ရွရီယာ ဥပေဒဆိုတဲ့ လူမဆန္တဲ့ ဥပေဒကို

ဗမာေျပည္အထဲ သြတ္သြင္းဖို႔လုပ္ေနၾကပါၿပီ

ဗမာေျပ အႏွစ္ငါးဆယ္လံုးလံုး ကိုယ့္လူမ်ဳိးခ်င္း ကၽြန္ျပဳခံခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာမွဝင္မေျပာပဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းႏိုင္ငံေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ေလသံပစ္ၿပီး ဗမာေျပတြင္းကို

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနၾကပါၿပီ ၊

အဲဒီ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး လို႔ အသံေကာင္းဟစ္ေနတဲ့သူေတြ က သူတို႔ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့
အစၥလာမ္မစ္ ႏိုင္ငံေတြအားလံုး ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံလို႔လား
အစၥလာမ္ဘာသာအထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာရွိရဲ႔လာ
ဆြန္နီ ရွီယိွက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္လို႔ရရဲ႔လား
ဘယ္သူေမးေမး အထင္အရွားႀကီး ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္ ၊

ဗမာေျပကို လူမ်ဳိၿပီးလူမ်ဳိးျဖဳတ္မယ္ ၊ အခ်ဳိသပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆိုၿပီး ပိုင္မွ ေနာက္ေက်ာဓါးနဲ႔ထိုးမယ္ ၊ သဘာဝမက်တာေတြ ေရးထားတဲ့ စာေတြကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္အမႈအျဖစ္ လူငယ္ေတြရဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲ သြတ္သြင္းမယ္ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔

လက္ခံလိုက္ရေတာ့မွာလား ဆုိတာကို ေမးခ်င္ပါတယ္ ၊

အခုဗမာေျပႀကီးမွာ ဗမာ့စစ္တပ္ဟာလည္း ဗမာလူထု ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနတာကို နားလည္စျပဳလာပါၿပီ ၊ အာဏာရွင္လုပ္ခဲ့တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ေတြဟာလည္း သူတို႔ အမွားကို သူတို႔ ျမင္လာပါၿပီ ၊ တိုင္းရင္းသားေတြဟာလည္း မြတ္စလင္ေတြရဲ႔ ခ်ိမ္းေျခာက္မႈကို

ကိုယ္ေတြ႔နားလည္လာၾကပါၿပီ ၊

ဒီအခ်ိန္မွာ ဗမာေျပကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေစမယ္ ့တစ္ခုတည္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ မြတ္စလင္ေခါင္းစဥ္တပ္ထားတဲ့ ဘာသာေရး ဆိုတာပါပဲ ၊

ဗမာေျပ ဒီမိုကေရစီအေရး ကို ျဖစ္ခ်င္ေဇာနဲ႔ မြတ္စလင္အေရးကို ခဏာအသာထားၿပီး ေက်ာ္ခြသြားမယ္ဆိုရင္ ျပင္မရတဲ့ အမွားႀကီး တစ္ခုျဖစ္သြားမွာပါ ၊ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကိုယ္ျပန္ကၽြန္ျပဳတယ္ဆိုတာ ျပင္လို႔ရပါေသးတယ္ ၊

ဒီအခ်ုိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ ဒါေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ တကယ္လုပ္ရမယ္ နိုင္ငံေရး ဆိုတာကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အစြမ္းရွိသေလာက္လုပ္ေနတာပါ ကူညီေနတာပါ ၊

ဒါ လူငယ္တိုင္း ဗမာေျပက ရွိသမွ် လူငယ္တိုင္း မျဖစ္မေနလုပ္ရမယ့္ အေရးႀကီးျဖစ္ေနပါၿပီ ၊ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးခင္ တာဝန္ေက်ပါရေစခင္ဗ်ား ၊

 Hawdeka Khalaylay

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊