Wednesday, 16 February 2011

ေၿပာသူမရွက္ ၾကားသူရွက္ တဲ့ စကၤပူ

ယခု အေၾကာင္းအရာကုိ ေရးသည့္အခါတြင္ အျခား အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာျပည္၊ ထုိင္း၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး မေလးရွားႏုိင္ငံမ်ားကုိ ထည့္သြင္း မေထာက္ျပလုိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ထုိႏုိင္ငံမ်ားသည္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ ရပ္တည္ၾကၿပီး၊ သူတုိ႔သည္ အာရွတုိက္သား စစ္စစ္၊ အာရွႏုိင္ငံ စစ္စစ္ အျဖစ္ ခံယူထားၾကသည့္ ကုိယ့့္လူမ်ဳိး၊ ကုိယ္႔ယဥ္ေက်းမွဳ ကုိယ္ပုိင္ ျဖင့္ ရပ္တည္ ေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။


မိမိကုိယ္မိမိ Little Europe ဟု ဂုဏ္ေဖာ္ၿပီး၊ ဥပေရာပ အေတြးအေခၚ၊ ဥေရာပ အက်င့္စရုိက္၊ဥေရာပ စကား ေျပာသည္ဆုိသည့္ ဥေရာပ အေယာင္အေဆာင္ အတုခုိးေနသည့္ စင္ကၤာပူႏုိင္ငံကုိျဖင့္ သူတုိ႔၏ႏုိင္ငံသားမ်ား သည္ အမွန္တကယ္ပင္ ဥေရာပတုိက္သားမ်ား ကဲ႔သုိ႔ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ ရွိၾကပါသလား ဆုိသည္ကုိ ဦးစြာ ေထာက္ျပရပါဦးမည္။

ဥေရာပတုိက္သားမ်ား ခံယူၾကသည့္ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳဆုိသည္မွာ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး ျဖစ္သည့္ မည္သည့္ လူမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္သူျဖစ္ေစ၊ ေယာက္က်ၤား ျဖစ္ေစ၊ မိန္းမ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည္႔ မူရင္း မူလ အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ အသား အေရာင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ဘာသာစကား ေျပာသူမဆုိျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ဘာသာကုိ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သည္ ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ အဆင့္အတန္း ျဖစ္ေစ၊ ပညာတတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ပညာ မတတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ဆင္းရဲသည္ ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည္ ျဖစ္ေစ၊ လူသတၱဝါမွန္သမွ် ခြဲျခားျခင္း မျပဳဘဲ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ၾသစေတးလ် ႏုိင္ငံတြင္ လမ္းေဘးတြင္ တံပ်က္စီးလွည္း ေနသူအား “ဒီေကာင္ လမ္းေဘးမွာ တံပ်က္စီး လွည္းေနတဲ႔ ေကာင္ပါကြာ” ဟု မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ မေျပာေပ၊ ထုိသုိ႔ ေျပာသူပင္လွ်င္ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ မရွိသူ အျဖစ္ ရွက္စရာ ေကာင္းမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အလုပ္သမား အဆင့္အတန္း၊ အလုပ္ရွင္ အဆင့္အတန္းဟူ၍ လည္း မည္သူမွ် မေျပာၾကေခ်။

“ဒီေကာင္ေတြ ဆင္းရဲသားေတြ၊ ဒီေကာင္ေတြ ျမန္မာျပည္က လာတဲ႔ ေကာင္ေတြ၊ ဒီေကာင္ေတြ ပညာမတတ္တဲ႔ ေကာင္ေတြ၊ ဒီေကာင္ေတြ မြတ္စလင္ေတြ” စသည္ျဖင့္ ေျပာဆုိ သုံးႏွဳံးၾကသည္ကုိ ၾသစေတးလွ်မွာ ယခုေလာက္ ၾကာျမင့္စြာ ေနထုိင္ခဲ႔ၿပီး၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး တုိ႔ႏွင့္ စကားေျပာဖူးရာမွာ တစ္ခြန္း တစ္ေလပင္ မၾကားဖူးပါ။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ရန္ျဖစ္၍ ဆဲဆုိေသာ္မွပင္ ထုိကဲ႔သုိ႔ေသာ အသုံးအႏွဳံးမ်ား ျဖင့္ေျပာဆုိ ဆဲဆုိျခင္း မျပဳလုပ္ၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာကား ထုိသုိ႔ေသာ လူသား အခ်င္းခ်င္း ခြဲျခား ဆက္ဆံသူသည္မွာသာ နိမ္႔က်သည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ မရွိသူ အျဖစ္ ထင္ရွား ေပၚလြင္ေစေသာေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိသုိ႔ စကား အသုံးအႏွဳံးမ်ား မေျပာဆုိရုံမွ် မက၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ဆက္ဆံၾကရာတြင္လည္း တန္းတူရည္တူ ထားၿပီး ဆက္ဆံၾကသည္ကုိ ေတြ႕ႏုိင္သည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ အမွဳိက္လွည္း သည့္အလုပ္လုပ္ေနသူ ျဖစ္ေစ၊ အိမ္သန္႔ရွင္းလုပ္ေနသူျဖစ္ေစ၊ ကူလီထမ္းေနသူ ျဖစ္ေစ၊ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကမွ ခြဲျခား ဆက္ဆံၾကသည္ မရွိေပ။ မည္သူကမွ သူတုိ႔ကုိ နိမ္႔က်သည္ဟု မယူဆေပ။ ညဖက္ အလုပ္အားခ်ိန္ ဘီယာဆုိင္တြင္ ကူလီသမားႏွင့္ ရုံးက မန္ေနဂ်ာ တစ္စားပြဲတည္း ထုိင္ေသာက္ၾကသည္ ဆုိသည္မွာ ၾသစေတးလ်တြင္ အထူး အဆန္း ကိစၥမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။

မိမိေတြ႕ဖူး သေလာက္ အခ်ဳိ႕ကုိေျပာရလွ်င္ လမ္းေပၚမွာ စုတ္စုတ္ ျပတ္ျပတ္ႏွင့္ ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္ အဖုိးႀကီး တစ္ေယာက္ လမ္းျဖတ္ကူးစဥ္၊ ကုတ္အက်ႌ၊ ရွဴးဖိနပ္ႏွင့္ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ သားသားနားနား လူတစ္ေယာက္ က တေလးတစား လက္တြဲၿပီး ကူညီေပးတာမ်ဳိး၊ စားပြဲထုိးရွိသည့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားတြင္ စားပြဲထုိးက သူ႔တာဝန္ႏွင့္ သူ စားပြဲကုိ သန္႔ရွင္းေရး လာလုပ္သည္ကုိ ပင္ မိမိထုိင္ေနသည့္ စားပြဲျဖစ္လွ်င္ တစ္ပုိင္ တစ္ႏုိင္ ကူညီေပးလုိက္ သည္မ်ဳိး၊ ရုံးခန္းတြင္ တစ္ခါ အိမ္သာေပါက္ ပိတ္ေနသျဖင့္ မိလႅာ ျပဳျပင္သူမ်ားကုိ ေခၚၿပီး သူတုိ႔လာ ျပဳျပင္သည့္ အခါတြင္ အလုပ္ရွင္ ကုိယ္တုိင္ ရင္းရင္း ႏွီးႏွီး လက္ဆြဲႏွဳတ္ဆက္ လမ္းျပ ေပးၿပီး၊ သူတုိ႔ ျပဳျပင္ ေနသည္မွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ အခါ ေကာ္ဖီပင္ ေဖ်ာ္တုိက္ ေပးသည္မ်ဳိး၊ ဘစ္ကား စီးသူက သူလုိရာမွတ္တုိင္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ဆင္းသည့္အခါ ဘတ္စ္ကား ေမာင္းသူကုိ ေက်းဇူးတင္ စကား ေျပာေလ႔ရွိတာမ်ဳိး၊ စသည္ျဖင့္ အေသးစိတ္ လုိက္ေျပာလွ်င္ ကုန္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ပါ။

လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အထင္ေသးျခင္း၊ အထင္ႀကီးျခင္း လုံးဝမရွိၾကဘဲ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေလးစားသမွဳ သာလွ်င္ ရွိၾကၿပီး၊ ပညာမတတ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေငြမရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ အလုပ္မေကာင္းလွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ မ်က္ႏွာငယ္စရာ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ေယာက္ကုိ လူတန္းစား ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သူ သာလွ်င္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ရွက္စရာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မွာကား ဥေရာပသား ႏွင့္ အေနာက္တုိင္းသား တုိ႔၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမွဳ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသျဖစ္သည္။

Little Europe ေခၚ စင္ကၤာပူသည္၊ ၾသစေတးလွ်ေလာက္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊ ေနာက္ခံ အေျခအေနေပါင္းစုံ တုိ႔မွ လာေရာက္အေျခခ်သူ ၁၀ ပုံလွ်င္ ၁ ပုံပင္ မရွိပါ။ ထုိ Little Europe ေခၚ စင္ကၤာပူသည္ European မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ၏ ၁၀ ပုံလွ်င္ ၁ ပုံပင္ မဟုတ္ေသးသည့္ လူ႔အေျခခံ အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားတတ္ျခင္းပင္ မရွိသည့္ စင္ကၤာပူႏုိင္ငံမွာ မိမိကုိယ္မိမိ ဥေရာပအငယ္စား ကဲ႔သုိ႔ တုိင္းျပည္ဟူ၍ ဂုဏ္ေဖာ္ေနသည္မွာ “ေျပာသူမရွက္ ၾကားသူရွက္စရာ” ပင္ ျဖစ္ပါေတာ႔မည္။

မွတ္ခ်က္..ေနေဇာ္လင္းဘေလာ့မွ ျပန္လည္ကူးယူတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

ေမာင္ခ်စ္မွ လာၾကည့္သူအေပါင္းတို႔ကိုယ္စိတ္ႏွလုံးရႊင္လန္းၾကပါေစလို႔ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလၽွက္ပါ၊